The Spindle

Connecting innovators for development.

Ontwikkelingssamenwerking is flink in beweging. Spelers, samenspel, speelveld en regels veranderen ingrijpend. Dit vraagt van ontwikkelingsorganisaties voortdurend te innoveren en in te spelen op veranderende omstandigheden en nieuwe kansen. Een flink aantal leden van Partos is hier al mee bezig. In het Partos leerplatform werd veel kennis gedeeld en nieuwe methoden ontwikkeld, zie bijvoorbeeld 'Leave No One Behind' en 'Towards an improved use of monitoring data'.

 

Samen werkt. Daarom zet Partos steviger in op het verbinden voor innovatie en impact en is The Spindle in het leven geroepen. Met als uiteindelijk doel: een sterker maatschappelijk middenveld dat een stevige bijdrage levert aan inclusieve en duurzame ontwikkeling.

 

 

The Spindle bouwt verder op het Partos Leerplatform en vormt een off- en online community. The Spindle richt zich op het aanjagen van vernieuwing door ontwikkelingsorganisaties en andere organisaties, binnen en buiten Nederland met elkaar te verbinden. De community wordt gevoed door een inspiratieraad en gaat zich op een aantal belangrijke thema’s richten, ontmoetingen en samenwerking faciliteren, alsmede het ontwikkelen van pilots en prototypes, het nader onderzoeken en opschalen van innovaties die succesvol blijken. 

 

Op Thespindle.org kun je samen met anderen werken aan een innovatielab op de thema's 'Leave No One Behind', 'Civic Power', 'Ways of working together' en 'Making data count'. Heb jij dus een innovatief idee en wil je graag samen met anderen werken aan een vernieuwing binnen ontwikkelingssamenwerking? Start dan een innovatielab!