Ready for Change

 

Partos heeft het Nederlandse EU-voorzitterschap (eerste helft van 2016) aangegrepen om de implementatie van de Sustainable Development Goals hoog op de agenda te krijgen in Den Haag én Brussel. Samen met de Foundation Max van der Stoel (FMS) en Woord en Daad is hieruit het Ready for Change project ontstaan, waarbij meer dan veertig partners aangesloten zijn om deze ambitie te verwezenlijken. 

 

 

Beyond Cotonou: de toekomst van Europese ontwikkelingssamenwerking begint nu

De ontwikkelingsrelatie tussen de EU en Afrika is grotendeels gebaseerd op het Cotonou-verdrag, dat in 2000 is afgesloten. In 2020 loopt dit verdrag af. Wat gaat er gebeuren na Cotonou? Waar liggen de kansen en hoe kan de Nederlandse ontwikkelingssector een bijdrage leveren aan een sterk nieuw verdrag? Dat staat centraal in de nieuwste Ready for Change publicatie ‘Beyond Cotonou: European Development Cooperation after 2020, A perspective for CSOs’, die op 3 november gepresenteerd werd in het Huis van Europa in Den Haag.
 

 

Ready for Change conference

According to the Dutch Minister for Foreign Trade and Development Cooperation, Lilianne Ploumen, the implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs) should focus on the ‘poorest of the poor’ and assessments of the impact of all new policy measures on the SDGs should be undertaken. These are but a few of the take-aways of the ‘Ready for Change?’ conference, which was held on 19 May 2016 in Science Center NEMO in Amsterdam. For a summary of the whole day you can watch this aftermovie or read this article.


Minister Ploumen received the publication on June 22nd:

 

En? Nederland en Europa Ready for Change?

Column from Evert-Jan Brouwer on website Vice Versa | 02/12/2016.

 

 

Nederland en de SDGs: een teleurstellende kaartenbak

Column from Linde-Kee van Stokkum on website Vice Versa | 13/10/2016.

 

 

De SDGs: Kans voor 'eigen bodem'

Blog by Linde-Kee van Stokkum on the SDGs seen by the Sloviakans | 22/09/2016

Over Ready for Change

Partos, Woord en Daad en de FMS stimuleren door middel van Ready for Change maatschappelijke organisaties, bedrijven, kennisinstellingen en de overheid om gezamenlijk een ambitieuze en coherente implementatieagenda voor de Sustainable Development Goals (SDGs) te realiseren. Samenwerking is cruciaal: een brede maatschappelijke en politieke steun voor de implementatie van de SDGs is namelijk niet vanzelfsprekend. Door deze verschillende partijen bij elkaar te brengen beoogt het project kennisuitwisseling en samenwerking te faciliteren. De gezamenlijke totstandkoming van de publicatie Ready for Change? Global Goals at home and abroad en de internationale conferentie van 19 mei jl. in NEMO droegen hieraan bij. 

 

 

De initiatiefnemers

Drie jaar geleden kwamen PartosWoord en Daad en de Foundation Max van der Stoel (FMS) samen met een gezamenlijk doel: beleidscoherentie voor ontwikkeling hoger op de politieke agenda plaatsen. De coherentiemonitor was het eerste resultaat van dit verband. Dit rapport werd geschreven door een coalitie van zo’n twintig Partos-leden en werd overhandigd aan Minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in het voorjaar van 2015. De drie organisaties besloten op basis van het succes hun samenwerkingsverband voort te zetten en het Ready for Change project was een feit. Het project liep van november 2015 tot november 2016.

 

Vragen of meer informatie krijgen over het project? Neem dan contact op met Koos de Bruijn van Partos, via koos@remove-this.partos.nl. Momenteel werkt de coalitie Partos, FMS en Woord en Daad aan een vervolg op het Ready for Change project. Meer weten? Houd dan deze website in de gaten! Keep you posted!