Over ons

Partos is de branchevereniging voor ontwikkelings­samenwerking.

Partos verenigt meer dan 100 Nederlandse ontwikkelingsorganisaties en zet zich in voor de belangen van haar leden, zodat zij zo succesvol mogelijk een rechtvaardige en duurzame wereld kunnen creëren voor iedereen. In onderling vertrouwen verbindt, versterkt, vernieuwt en vertegenwoordigt Partos haar leden voor effectieve ontwikkelingssamenwerking.

Partos vormt het grootste samenwerkingsverband van ontwikkelingsorganisaties in Nederland 

Het is 2004. Meer dan zestig maatschappelijke organisaties in Nederland willen samen een sterke stem hebben richting overheid en andere partijen. Zij verenigen zich in Partos. En nu zet de branchevereniging zich alweer meer dan tien jaar in voor de belangen van ontwikkelingsorganisaties in Nederland. Deze bundeling maakt de vereniging tot een onderscheidende kracht op het speelveld van ontwikkelingssamenwerking. Door ruimte en voorwaarden te scheppen voor de leden, kunnen zij effectief en impactvol werken aan een rechtvaardige en duurzame wereld voor iedereen.


Dit doet Partos door allerlei activiteiten en programma’s te organiseren op het gebied van bijvoorbeeld kwaliteit, innovatie, leren en beeldvorming. Verder ondersteunt Partos haar leden als het gaat om efficiëntie, bijvoorbeeld door kostenvoordeel te behalen via de Shared services. Zie ook onze ‘Leestafel’; voor deze thema’s komt het Partos Team ’s ochtends het bed uit.

 

 

Bestuursleden

Evelijne Bruning (The Hunger Project) Algemeen Lid
Jan-Willem Nieuwenhuys (ASN Bank) Voorzitter (onafhankelijk)
Jeroen van der Sommen (Akvo) Algemeen lid
Marie-José von Geusau (CNV international) Secretaris
Nico Hoogenraad (Dorcas) Penningmeester

Partos Gedragscode

Ieder Partos-lid ondertekent de Partos Gedragscode. Voor Partos is de organisatiekwaliteit van lidorganisaties belangrijk, vooral vanwege de relatie met de effectiviteit en doelmatigheid, maar ook met het oog op het publieksvertrouwen. Een gedragscode die de waarden weergeeft volgens welke de lidorganisaties van Partos willen handelen, is daarbij een essentieel instrument. Er is ook een nalevingsprocedure.

 

Download hieronder de Partos Gedragscode of de engelstalige Code of Conduct:

 

 

 

 

Partos 9001

Als onderdeel van haar inzet op kwaliteit heeft Partos een specifieke toepassing van de ISO 9001:2015 ontwikkeld - de Partos 9001:2015 - die rekening houdt met de omstandigheden van het werkveld. De ISO 9001 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Een deel van Partos-leden is reeds Partos 9001-gecertificeerd, waarmee zij ook zijn vrijgesteld van de COCA organisatietoets van het Ministerie van Buitenlandse zaken.

 

Download hieronder de Partos 9001:2015 in het Nederlands of Engels:

 

   

Jaarverslagen

Ga naar jaarverslag2017.partos.nl voor het meest recente online jaarverslag! Download hieronder de openbare en volledige jaarverslagen van de afgelopen jaren, of kijk juist vooruit in ons Jaarplan 2018.