World's Best News campagne

Resultaten & Publicaties

De wereld staat er op veel fronten beter voor dan ooit. Extreme armoede is wereldwijd gehalveerd. Maar liefst 90 procent van alle kinderen in ontwikkelingslanden heeft toegang tot onderwijs. En het aantal mensen met toegang tot verbeterd drinkwater steeg sinds de start van het millennium met twee miljard. Goed nieuws zou je zeggen. Maar feit is dat dit goede nieuws het grote publiek maar mondjesmaat bereikt.

 

World's Best News wil met een landelijke campagne juist dit goede nieuws over ontwikkelingslanden onder de aandacht brengen. Doel van de campagne is met goed nieuws te onderstrepen dat ontwikkelingssamenwerking - door gezamenlijke inspanningen van ontwikkelingsorganisaties, overheid, bedrijfsleven, sociaal ondernemers en particuliere initiatieven - wel degelijk positieve resultaten oplevert.

 

Goed nieuws over ontwikkelingssamenwerking moet meer onder de aandacht komen dankzij de campagne.

 

Partos is samen met Wilde Ganzen en Oxfam Novib een van de initiatiefnemers van de WBN campagne in Nederland, dat inmiddels onafhankelijk is en ondersteund wordt door meer dan 20 instellingen en bedrijven. Op dinsdag 26 januari was Bill Gates in Nederland en te gast bij World’s Best News (WBN) en OneWorld in de  Glazen Zaal te Den Haag. Daar lanceerde hij samen met WBN-projectleider Ralf Bodelier de World’s Best News campagne in Nederland. Als symbool voor de start van de campagne ontving Bill Gates het Algemeen Dagblad van Bodelier, waarin speciaal ook ‘het goede nieuws’ werd uitgelicht. Goed nieuws over ontwikkelingssamenwerking moet meer onder de aandacht komen dankzij de campagne. 

 

World's Best News Day
Het eerste publieksgerichte initiatief van de World’s Best News campagne is World’s Best News Day op 21 mei 2016. Tachtig vrijwilligers deelden in Amsterdam, Den Bosch, Leeuwarden en Tilburg 20.000 kranten uit onder de titel ‘We staan er beter voor’. De allereerste krant overhandigde World’s Best News-voorman Ralf Bodelier aan de burgemeester van Amsterdam: Eberhard van der Laan. 

 

 

Alles over de World’s Best News beweging vind je in het handboek ‘Slecht nieuws is een krantenkop, goed nieuws een voetnoot’. De Goed Nieuws Krant ‘We staan er beter voor’ die op de World’s Best News Day uitgedeeld wordt mag je ook vast lezen, maar er zit een embargo op de verspreiding tot a.s. zaterdag.

 

Ook meedoen? Neem contact op met:

 

Ralf Bodelier
Campagneleider World’s Best News
via: ralf@remove-this.worldsbestnews.nl of 06 – 41 81 73 72
www.worldsbestnews.nl