Toezegging Ploumen: 25% ontwikkelingsbudget voor maatschappelijke organisaties

Resultaten & Publicaties

Door een gezamenlijke belangenbehartiging en/of beleidsbeïnvloeding te voeren richting publiek, de private sector en politiek, is de slagkracht van gedeelde initiatieven groter en wordt tegelijkertijd versnippering van de boodschap van de ontwikkelingssector voorkomen. Partos zet zich samen met haar leden in voor ruimte voor het maatschappelijk middenveld. En onderdeel daarvan is de hoeveelheid subsidie die het ontvangt van de Nederlandse overheid. Na alle bezuinigingen van de afgelopen jaren voerden de Partos-leden een stevig pleidooi voor behoud van een kwart van de besteding van Nederlandse ontwikkelingssamenwerking via maatschappelijke organisaties.

25 procent van de OS-begroting moet via maatschappelijke organisaties worden besteed.

Op 22 april 2015 vond in de Tweede Kamer het Algemeen Overleg (AO) Maatschappelijke Organisaties en Ontwikkelingssamenwerking plaats. Directe aanleiding was de bekendmaking van de 25 Strategische Partnerschappen. In voorbereiding op dit AO is vanuit Partos ingezet op helderheid. Helderheid over hoe Minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking de toezegging wil nakomen dat 25 procent van de OS-begroting via maatschappelijke organisaties besteed blijft worden. In een gesprek tussen een delegatie van het Partos-bestuur en minister Ploumen werd het belang van een enabling environment bevestigd. Verder zei minister Ploumen zich ervoor in te willen zetten dat in tenders van het ministerie maatschappelijke organisaties niet direct of indirect uitgesloten worden. Daarnaast is door Oxfam Novib een mailactie opgezet richting Diederik Samsom van de PvdA, met de oproep zich sterk te maken voor ontwikkelingssamenwerking en maatschappelijke organisaties in het bijzonder. Partos heeft de mailactie via de nieuwsbrief onder haar leden verspreid. Uiteindelijk ondertekenden ruim 6000 mensen deze mailactie. Het AO van 22 april leidde ertoe dat Minister Ploumen in de Tweede Kamer de toezegging herbevestigde dat 25 procent van de OS-begroting via maatschappelijke organisaties moet worden besteed.