SDGs

Thema

Op 25 september 2015 hebben 193 wereldleiders zich verbonden aan de Sustainable Development Goals (SDGs): 17 werelddoelen om tussen nu en het jaar 2030 een einde te maken aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en het probleem van klimaatverandering op te lossen. Deze set van mondiale duurzaamheidsdoelen (en 169 targets) vormt de opvolger van de Millenniumdoelen en geldt voor alle landen, dus ook voor Nederland. Partos initieerde in 2015 daarom samen met twee leden, FMS en Woord en Daad, het Ready for Change project. Samen wil Ready for Change Partos-leden, bedrijven, kennisinstellingen en de overheid bewegen om een ambitieuze en coherente agenda neer te zetten om deze SDGs te realiseren. Het voorzitterschap van Nederland in de EU begin 2016 vormde hiervoor tevens een mooie aanleiding. Nederland moet SDG-proof worden!

 

Kijk ook naar het eigen beleid
Het meenemen van de SDGs in alle beleid is helaas niet vanzelfsprekend. Het vraagt om moed en leiderschap om ook het eigen energiebeleid, migratiebeleid en handelsbeleid kritisch te bekijken en op zo’n manier te hervormen dat ze niet alleen in ons eigen belang zijn. Ze zijn juist ook in het belang van ontwikkelingslanden en op lange termijn die van de wereld. In juni 2016 overhandigde Ready for Change daarom een publicatie aan Minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking met aanbevelingen hoe we de SDGs kunnen realiseren. Coherentie van beleid is van groot belang voor duurzame ontwikkeling in het Westen en in ontwikkelingslanden.

 

Niet alleen via Ready for Change is Partos bezig met de SDGs. Partos-directeur Bart Romijn is bestuurslid van de Worldconnectors, een netwerk van opinieleiders die vanuit verschillende perspectieven nieuwe strategieën voor en visies op internationale vraagstukken ontwikkelen. Een van de initiatieven van de Worldconnectors is hun Global Goals Charter, waarin 70+ ondertekenaars uit het bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld (waaronder Partos) beloven bij te dragen aan de implementatie van de SDGs. Hiervoor is al een website ontwikkeld om ook Nederlandstalige informatie te bieden over de achtergrond van de SDGs, maar ook om concrete initiatieven en samenwerkingsprojecten die een bijdrage leveren aan het behalen van de doelen.