Resultaten Nederlandse ontwikkelingsorganisaties

Resultaten & Publicaties

In opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken schreef evaluator Wouter Rijneveld in februari 2017 een rapport over de resultaten van MFS II, het medefinancieringsstelsel in de periode 2011-2015. Op de Algemene Ledenvergadering van Partos op 13 april 2017 werd het boek voor het eerst gepresenteerd: 'Resultaten Nederlandse ontwikkelingsorganisaties: Medefinancieringsprogramma 2011-2015'

 

Voorwoord: Wat MFS II opleverde
MFS II is het tweede medefinancieringsstelsel van het Ministerie van Buitenlandse zaken. Binnen dit stelsel werd aan twintig allianties van Nederlandse organisaties financiering toegekend voor de periode 2011 tot en met 2015. Deze organisaties met hun partners werkten aan het versterken van de capaciteit van maatschappelijk middenveld en duurzame ontwikkeling in brede zin.

 

Er is een gezamenlijke evaluatie uitgevoerd in acht landen. Deze evaluatie is gedaan bij een steekproef van partners en projecten en heeft op basis daarvan waardering uitgesproken voor het werk dat de allianties gedaan hebben, terwijl ook kritische noties gemaakt zijn. De serie rapporten van deze evaluatie omvat meer dan 10.000 pagina’s. Enkele interessante punten vanuit de evaluatie zijn beschreven in een reflectief boekje ‘Ruimte voor ontwikkeling’. De evaluatie geeft echter geen antwoord op de vraag wat het totaal is van bereikte resultaten van het hele subsidiekader MFS II.

Wat heeft de 1,9 miljard euro opgeleverd?

De vraag die in dit rapport wordt beantwoord, is wat de gerealiseerde resultaten zijn: “Wat heeft de één komma negen miljard euro opgeleverd?” Dit korte rapport heeft de ambitie om deze vraag met enige compleetheid te beantwoorden.

 

Dit document is gebaseerd op de eigen rapportages van de allianties en de evaluaties die zij zelf extern hebben laten uitvoeren. Eerst worden algemene gegevens gepresenteerd, daarna wordt de werkwijze – en daarmee de beperkingen – van deze samenvatting weergegeven. Daarna volgen negen hoofdthema’s waarvoor de belangrijkste resultaten worden samengevat. Dat gebeurt steeds met tekst en illustratie.

 

Bij dit document hoort een eenvoudige database waarin alle resultaten staan die in dit document worden samengevat. Deze database is een lijst met 268 regels. Elke regel bevat een resultaat en voor elk resultaat is aangegeven wat het resultaat precies is en bij welk thema het is ingedeeld, en verder het schaalniveau, de alliantie, de hoeveelheid en de bijbehorende eenheid, of er een gendercomponent bij zit, en waar het resultaat is terug te vinden in de rapportage van de betreffende alliantie. Als een resultaat in een specifiek land was, staat dit ook aangegeven en ook staat er een tekstuele toelichting bij elk resultaat. De database is te bedienen door middel van filterknoppen.

 

Wouter Rijneveld, Resultante.