Publicatie: "NGO and company partnerships for inclusive business"

Resultaten & Publicaties

Hoe kunnen NGO's goed samenwerken met de private sector aan een inclusieve, rechtvaardige en duurzame wereld? Een vraag waar NGO's zeker benieuwd naar zijn. Afgelopen donderdag 13 juni hebben Endeva en The Spindle dé guide voor Inclusive Business partnerships  (IB-partnerschappen) overhandigd aan Partos-directeur Bart Romijn tijdens een bijeenkomst georganiseerd door NABC in samenwerking met The Spindle. IB-partnerschappen tussen ngo’s en bedrijven hebben als doel om het leven van laag-inkomen en gemarginaliseerde mensen te verbeteren en duurzame economische groei mogelijk te maken. Dit door een innovatief financieel bedrijfsmodel neer te zetten dat bijdraagt aan duurzame impact.

 

In de publicatie NGO and company partnerships for inclusive business vind je diverse case studies en praktijkervaringen van ngo’s en bedrijven die met elkaar samenwerken. Tevens vind je kennis, inspiratie, geleerde lessen, diepte interviews en voorbeelden over hoe je productieve en gelijkwaardige partnerschappen kunt creëren tussen ngo’s en bedrijven. Wat kunnen ngo’s bedrijven aanbieden in IB-partnerschappen en vice versa? NGO's kunnen bijvoorbeeld bijdragen in de samenwerking door hun kennis van buitengesloten groepen en kwetsbare gebieden, door hun opgebouwde netwerken van lokale, nationale en internationale actoren, door hun expertise in capacity-development en lobby activiteiten. Bedrijven bieden toegang tot financiële middelen, economische ketens, innovatie in producten en diensten en zijn onderdeel van andere netwerken. Door op een constructieve en gelijkwaardige manier de krachten te bundelen ontstaat er ruimte voor inclusieve en duurzame ontwikkeling.

 

Meer weten over IB-partnerschappen en hoe jij een gelijkwaardige samenwerking kunt opbouwen? Lees verder in de publicatie