'Let's walk the talk together'

Resultaten & Publicaties

Op 23 maart 2015 organiseerde Partos samen met Foundation Max van der Stoel en Woord & Daad de conferentie ‘Coherent Beleid voor Ontwikkeling – the Next Level’ in Den Haag. Minister Ploumen nam daar de coherentiemonitor 'Let's walk the talk together' in ontvangst.

Beleidscoherentie voor ontwikkeling moet een centraal uitgangspunt worden voor alle beleid dat raakt aan de belangen van ontwikkelingslanden.

De eerste coherentiemonitor
In de monitor staan verschillende cases die incoherent beleid aantonen, maar ook een aantal aanbevelingen om tot meer coherentie te komen. Zo moet beleidscoherentie voor ontwikkeling een centraal uitgangspunt worden voor alle beleid dat raakt aan de belangen van ontwikkelingslanden. De conferentie wist veel aandacht te genereren, waarmee een momentum is gecreëerd om beleidscoherentie weer hoger op de (politieke) agenda te krijgen. In de media was volop aandacht voor het rapport en de conferentie. Tijdens een bijzondere procedure in de Tweede Kamer is de coherentiemonitor ook in het parlement gepresenteerd. Partos, Woord en Daad en FMS hebben sindsdien vanaf de zomer samengewerkt aan een projectvoorstel voor de Europese Commissie om het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie te begeleiden. Insteek van dit Ready for Change project is een coherente implementatie van de SDGs. In december 2015 is dit project gefinancierd en van start gegaan met een goedbezochte kick-off bijeenkomst en in mei 2016 is de eerste Ready for Change publicatie gepresenteerd.