Financiering van ontwikkelingssamenwerking

Thema

Financiering voor ontwikkelingssamenwerking is een belangrijk thema voor de leden van Partos. Dat beperkt zich niet alleen tot voldoende financiële ondersteuning van ontwikkelingsorganisaties, '0,7% van het BNP' en innovatieve financieringsinstrumenten. Het richt zich ook op het tegengaan van illegale geldstromen uit ontwikkelingslanden die in totaliteit ruim tien keer zo hoog zijn als het totaal van wereldwijde Official Development Assistance (ODA, wat overheden uitgeven aan ontwikkelingssamenwerking). Daarbij kijkt Partos voortdurend waar we vanuit Nederland het verschil kunnen maken. Kijk ook eens bij het thema ‘beleidscoherentie’.


Uitholling Nederlands budget voor ontwikkelingssamenwerking
De afgelopen jaren is er door de Nederlandse overheid ontzettend veel bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking, jaarlijks 750 miljoen na het sluiten van het Regeerakkoord, oplopend tot 1 miljard euro in 2017. De komende jaren wordt duidelijk dat er door de komst en opvang van vluchtelingen nog meer bezuinigd wordt op ontwikkelingssamenwerking. Op deze manier wordt het budget voor ontwikkelingssamenwerking langzaamaan steeds verder uitgehold. De grootste begunstigde van Nederlands geld voor ontwikkelingssamenwerking is dan Nederland zelf, vanwege de eerstejaarsopvang van asielzoekers. De dupe zijn armen waarvoor structurele ontwikkelingssamenwerking niet meer mogelijk is.

Partos richt zich met haar leden ook op het tegengaan van illegale geldstromen uit ontwikkelingslanden die in totaliteit ruim tien keer zo hoog zijn als het totaal van wereldwijde Official Development Assistance

Naast de hoogte van het budget voor ontwikkelingssamenwerking, levert ook vaak de besteding veel discussie op. De laatste jaren is in het kader van de combinatie handel & ontwikkelingssamenwerking meer ontwikkelingsgeld via het bedrijfsleven besteed. Belangrijk resultaat van de lobby van Partos-leden is dat minister Ploumen in 2015 heeft toegezegd dat in 2016 in ieder geval 25 procent van het totale ontwikkelingsbudget naar maatschappelijke organisaties gaat. Ook beloofde de minister onderzoek te doen naar de mogelijkheden van toegang van maatschappelijke organisaties tot het gehele ODA-budget. Niet alleen de kwantiteit van het ODA-budget is van belang, maar ook de kwaliteit. Vandaag de dag pleit Partos nog steeds voor de naleving van deze toezegging.

 

Rutte III
Als branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking is Partos verheugd met de ruim €1,7 miljard die Rutte III extra uittrekt voor ontwikkelingssamenwerking. Partos realiseert zich dat dit een zwaarbevochten punt is geweest tijdens de formatie. Dit nieuwe kabinet maakt het financiële plaatje voor de komende jaren iets positiever. Door de structurele bezuinigingen van Rutte II blijft de internationaal afgesproken norm van 0.7% van het BNI helaas wel uit zicht. 

 

De nieuwe regering wil de extra middelen in het bijzonder richten op de oorzaken en gevolgen van migratie. Partos roept Minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op om daarbij verder te kijken dan symptoombestrijding en dus te werken aan structurele oplossingen voor armoede en ongelijkheid. Partos stelt zich hierbij op als een kritische maar constructieve partner.

 

Politieke Monitor
Altijd op de hoogte zijn van politiek Den Haag op het gebied van ontwikkelingssamenwerking? Partos biedt een wekelijkse Politieke Monitor aan. Als deelnemer in deze shared service ontvang je iedere week een update met daarin alles wat je als NGO moet weten om politiek op de hoogte te zijn en je lobby te optimaliseren. Daarnaast kun je zien welke belangrijke vergaderingen binnenkort plaatsvinden, welke Kamervragen nog onbeantwoord zijn, welke publicaties je kunt verwachten en samenvattingen van belangrijke Kamervergaderingen.