Beleidscoherentie

Thema

Ontwikkelingssamenwerking werkt. Maar ontwikkelingssamenwerking is niet de enige factor die leidt tot vooruitgang. Ook andere zaken hebben invloed op ontwikkelingslanden, bijvoorbeeld beleid van westerse overheden. Helaas heeft dit ook negatieve invloed. Denk aan belastingontwijking, waardoor ontwikkelingslanden veel geld mislopen. Wat je met de ene hand geeft, kun je met de andere wegnemen. Coherentie van beleid is daarom ontzettend belangrijk om uiteindelijk een duurzame en rechtvaardige wereld voor iedereen te bereiken.


In 2015 heeft Partos met de coherentiemonitor ‘Let’s Walk The Talk Together’ de aandacht hierop gevestigd bij oud-minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Samen met de Foundation Max van der Stoel en Woord en Daad is deze coherentiemonitor ontwikkeld. Met input van vele Partos-leden, worden verschillende cases die incoherent beleid aantonen beschreven met daarbij ook een groot aantal aanbevelingen aan de minister. Sindsdien is ‘beleidscoherentie’ een van de speerpunten van de gezamenlijke lobby van ontwikkelingsorganisaties, onderling afgestemd met behulp van Partos. 

Wat je met de ene hand geeft, kun je met de andere wegnemen. Coherentie van beleid is daarom ontzettend belangrijk.

Building Change
Voortkomend uit de goede samenwerking rondom de coherentiemonitor zijn Partos, FMS en Woord en Daad daarna het Ready for Change project begonnen. De lijn van beleidscoherentie wordt doorgetrokken in dit project, dat streeft naar een coherente implementatie van de Sustainable Development Goals (SDGs) in Nederlands en Europees beleid. Het meenemen van de SDGs in alle beleid is helaas niet vanzelfsprekend. Het vraagt om moed en leiderschap om ook het eigen energiebeleid, migratiebeleid en handelsbeleid kritisch te bekijken en op zo’n manier te hervormen dat ze niet alleen in ons eigen belang zijn, maar ook in dat van ontwikkelingslanden en op lange termijn die van de wereld. De publicatie ‘Ready for Change’ doet hiervoor verschillende aanbevelingen aan de regering. Met ‘Building Change’, het vervolg op 'Ready for Change', werken we verder aan het verwezenlijken van deze visie: een eerlijke en ambitieuze uitvoering van de SDGs, onder leiding van een positieve, stimulerende overheid.

 

Building Change is heeft al met succes bijgedragen aan de SDG rapportage en de campagne #AdopteereenSDG opgezet. Verschillende Kamerleden hebben één of meerdere Sustainable Development Goals (SDGs) 'geadopteerd' en verbinden deze SDGs tijdens de adoptieperiode zichtbaar en concreet aan hun politieke werk.

 


Duurzaam Regeerakkoord
Voorafgaand aan de verkiezingen van 2017 behaalden De Groene Zaak en Partos veel media aandacht met het initiatief voor een Duurzaam Regeerakkoord. Een brede coalitie van 400+ bedrijven en maatschappelijke organisaties roept op tot een centrale plek voor de Sustainable Development Goals (SDGs) in het regeerakkoord. 

 

Dat deden zij door de onderhandelaars een reep duurzame chocolade te overhandigen als ‘food for thought’. De ondertekenaars van de oproep dringen aan op een duurzaam regeerakkoord waarin alle beleid wordt getoetst aan de SDGs, een regeerakkoord met een belastingverschuiving van arbeid naar grondstoffen en met een volwaardig budget voor ontwikkelingssamenwerking.

 

Uiteraard is Partos ook sinds de verkiezingen nog volop bezig met het stimuleren van meer beleidscoherentie en aandacht voor de SDGs in het regeringsbeleid.