Beeldvorming ontwikkelingssamenwerking

Thema

Partos vindt het belangrijk dat de beeldvorming rondom ontwikkelingssamenwerking overeenkomt met de werkelijkheid. Om deze aansluiting te verbeteren volgt Partos het maatschappelijke debat nauwlettend en voedt deze met informatie.

 

Met die ambitie in het achterhoofd startte Partos met een herpositioneringstraject. Met als doel de aantrekkelijkheid van ‘onze markt’ van goede doelen, namelijk de ontwikkelingsorganisaties, met een bijzondere verscheidenheid aan aanbieders, helderder en eenduidiger te etaleren. Samen met leden heeft Partos nagedacht over een nieuwe boodschap voor het domein ‘ontwikkelingssamenwerking’. Een boodschap die iedere organisatie voor zich uit kan dragen, maar die we ook gezamenlijk vanuit dezelfde ‘markt’ voeren. Een boodschap die ook trots mag uitstralen, trots op het werk dat wordt verzet op het gebied van ontwikkelingssamenwerking: 


Ontwikkelingssamenwerking.
Het woord zegt wat we doen.

Ontwikkelingsorganisaties zetten zich dagelijks in voor het verbeteren van de leefomstandigheden van mensen die niet tot hun recht komen in deze wereld. Samen met hen, met andere organisaties, donateurs, overheden en bedrijven werken we hard aan die ontwikkeling. Met resultaat. Voor deze mensen, voor hun samenleving en daarmee voor die van ons.

 

Ontwikkelingssamenwerking staat dus voor: samenwerking voor een inclusieve, vreedzame, rechtvaardige en duurzame samenleving voor iedereen, met de focus op de armste en meest kwetsbare groepen en gebieden wereldwijd.

 

Resultaten communiceren              
De grootste uitdaging ligt in het zichtbaar maken van vooruitgang door ontwikkelingssamenwerking. Want er zijn zeer veel resultaten geboekt. De focus in de media ligt vaak op wat er niet goed gaat. En ontwikkelingsorganisaties laten vaak omwille van fondsenwervende redenen eerder de hulpvraag zien. Om die reden kan het Nederlandse publiek gaan denken dat er helemaal geen vooruitgang is geboekt. En draagvlak is essentieel om armoede te bestrijden.

 

Uit bovengenoemd herpositioneringstraject is Partos de World’s Best News (WBN) campagne gestart in 2016 met als doel resultaten en goed nieuws te verspreiden. De WBN campagne heeft zich in 2019 doorontwikkeld  tot een kennisplatform die zich richt op vooruitgang in de wereld: World in Progress.

 

Leerbijeenkomsten 

Voor haar leden organiseert Partos met regelmaat bijeenkomsten voor communicatieprofessionals om te leren van issues omtrent beeldvorming, bijvoorbeeld de workshop Storytelling for social change tijdens het Partos Innovation Festival, het Perscafé, of de College Tour in samenwerking met Goede Doelen Nederland.

 

In 2019 gingen we van start met de proeftuin 'constructieve communicatie over ontwikkelingssamenwerking'. De proeftuin is een plek om samen te leren, issues op te pakken en dilemma’s te doorbreken. Om zo met elkaar een gedeeld repertoire te ontwikkelen van ervaringen, verhalen, tools, richtlijnen en effectieve werkwijzen. De proeftuin gaat in op werkwijzen om krachtig te communiceren met doelgroepen vanuit constructieve frames over ontwikkelingssamenwerking. Hoe brengen we realistische beelden en verhalen over ontwikkelingssamenwerking naar buiten? Hoe gaan we echt het gesprek aan met doelgroepen en zorgen we dat we engagement bereiken? De resultaten uit de proeftuin staan hier.

 

Ook in 2020 gaan we verder met het organiseren van proeftuinen. Hou de agenda in de gaten voor nieuwe bijeenkomsten.