Lid worden

Samen werkt. Word lid van Partos en geniet van het grote netwerk, de kennisdeling, de vele inkoopvoordelen en meer. Samen werken we zo succesvol mogelijk aan een rechtvaardige en duurzame wereld voor iedereen.

Is jouw organisatie geïnteresseerd in het Partos lidmaatschap? Vraag dan vrijblijvend een gesprek aan. Hieronder lees je over de voorwaarden van een lidmaatschap en meer. De contributie is opgebouwd uit een vast bedrag en een bedrag gebaseerd op de bruto loonsom en totale baten van je organisatie. Heb je vragen of wil je een gesprek? Neem dan contact op met Marion van der Knoop via +31 (0)20 320 99 01 of marion@remove-this.partos.nl.

Geen vragen meer en meteen lid worden? Download dan hier het lidmaatschapsformulier. Deze kun je ingevuld en ondertekend opsturen naar Partos, t.a.v. Marion van der Knoop, Ellermanstraat 18b, 1114 AK te Amsterdam-Duivendrecht.

 

Lidmaatschapsformulier

 

 

Voldoet jouw organisatie aan onderstaande voorwaarden?

  • De organisatie heeft een duidelijke focus op een structurele verbetering van leefomstandigheden van mensen in ontwikkelingslanden (direct of indirect).
  • De organisatie is een in Nederland gevestigd zelfstandig rechtspersoon, dat beschikt over een permanente organisatie (de organisatie bestaat minimaal 3 jaar), regelmatig bericht over haar resultaten en financieel transparant is.
  • De organisatie is in Nederland geworteld en heeft daar ook een deel van haar klanten (donoren, samenwerkingsrelaties, opdrachtgevers, leden, vrijwilligers, donateurs en/of doelgroep).
  • Het lidmaatschap van de Vereniging Partos wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
  • Ondertekening van de Partos Gedragscode.

 

Wanneer je organisatie niet aan de voorwaarden voldoet, komt het wellicht in aanmerking voor het aspirant-lidmaatschap van Partos.

  • Je organisatie is van plan binnen twee jaar aan de bovenstaande lidmaatschapsvoorwaarden te voldoen.
  • Je organisatie mag aanwezig zijn bij de Algemene Ledenvergaderingen van Partos, maar heeft daar geen stemrecht.
  • Je organisatie betaalt voor de individuele diensten die het van Partos afneemt.

  

Wil je opzeggen?

We hopen natuurlijk dat je blijft, maar opzegging van het lidmaatschap kan altijd vóór 1 oktober en gaat het opvolgende kalenderjaar in. Opzeggen kan door middel van een brief of e-mail aan het secretariaat van de vereniging en is definitief na een bevestiging van het bestuur van Partos.