Innovatie

Thema

Ontwikkelingssamenwerking is flink in beweging. Spelers, samenspel, speelveld en spelregels veranderen ingrijpend. Dit vraagt van ontwikkelingsorganisaties om voortdurend te innoveren en in te spelen op veranderende omstandigheden en nieuwe kansen. Daarom zet Partos in op het verbinden van innovators voor vernieuwing en impact.


Bij het 10-jarig jubileum in 2014 richtte Partos de schijnwerpers al op innovatie tijdens een bruisend Innovatiefestival, dat sindsdien jaarlijks succesvol herhaald wordt. Verhalen over vernieuwing bij ontwikkelingsorganisaties bundelde Partos in het boek ‘Van Start-ups tot Striphelden’, dat tijdens het eerste festival uitgereikt werd.

 

In 2016 startte Partos 'The Spindle'
Als branchevereniging is Partos bij uitstek gepositioneerd om de rol van verbinder voor vernieuwing op te pakken. Daarom richtte Partos The Spindle op. Met The Spindle wil Partos haar leden inspireren met mooie voorbeelden van vernieuwing, leden verbinden om samen aan vernieuwing te werken en innovatie in haar gelederen accelereren. Hierbij betrekken we ook juist een grote diversiteit van actoren van buiten: uit het maatschappelijk middenveld, het bedrijfsleven, de overheid en kennisinstituten, zowel binnen als buiten Nederland. Het betreft niet alleen de gevestigde organisaties, maar ook jonge en vernieuwende initiatieven, start-ups en sociale ondernemingen. Met financiering van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en deels van Partos is The Spindle in 2016 van start gegaan. Hiermee droomt Partos dat deze on- en offline community de leden future-fit maakt en zo bijdraagt aan een duurzame wereld voor iedereen. Bekijk welke innovaties hier al aan werken op TheSpindle.org en doe mee!