Besparing op dienstreizen met nieuw raamcontract

Resultaten & Publicaties

Partos heeft op 27 oktober 2016 het raamcontract getekend voor een nieuwe shared service: dienstreizen via Uniglobe Westland Travel. Na een zorgvuldig, intensief proces van Europees aanbesteden is door Partos per 1 januari 2017 een nieuwe reisagent voor de zakelijke dienstreizen geselecteerd: Uniglobe Westland Business Travel. Al 35 leden hebben zich vooraf gebonden aan de uitkomst van deze aanbesteding. De deelname staat echter open voor alle leden.

 

Dienstreizen tegen lagere prijzen
Het resultaat van deze aanbesteding is een goed voorbeeld van ‘Samen werkt’. Door de inkoopkracht te bundelen hebben we een prijsstelling en kwaliteit verkregen die leden, door zelfstandig te contracteren, nooit kunnen bereiken. Tevens bespaart het de Partos leden veel tijd, doordat je niet zélf alle reisagenten hoeft te benaderen.

 

Qua prijsstelling van de diensten blijkt Uniglobe Westland veruit de goedkoopste; de fee per ticket is laag en bovendien is er géén opslag op de inkoopprijs van het ticket toegestaan (wat veel voorkomt). Transparante prijsstelling staat voorop.

Door de inkoopkracht te bundelen hebben we een prijsstelling en kwaliteit verkregen die leden, door zelfstandig te contracteren, nooit kunnen bereiken.


Duurzaamheidseisen
Drie Partos-leden en inkoopcoördinator Partos zelf (als aanbestedende dienst) beoordeelden de antwoorden van de bedrijven op de gestelde wensen. Eerder was het bestek met daarin alle eisen en wensen opgesteld in overleg met vier leden. Deze sluiten uiteraard aan bij de duurzaamheidsdoelstellingen van de Partos-leden. Organisaties die verplicht zijn tot Europees aanbesteden voldoen met deze dienstverlener aan de Aanbestedingswet.

 

Contract met Uniglobe Westland Travel
Het contract geldt voor vier jaar, met de mogelijkheid tot opzegging na twee jaar. Deelname is dus voor minimaal twee jaar. Met dit contract komt een einde aan het vijfjarig contract met VCK Travel. De Partos-leden zijn in de voorbije periode zeer tevreden geweest over hun diensten. Partos heeft het vertrouwen verkregen dat dezelfde persoonlijke dienstverlening en kwaliteit gecontinueerd zal worden door Uniglobe Westland. Het is een bedrijf met een kleine, platte structuur en een gedreven ondernemer die zeer betrokken is. Er is veel kennis van zaken, ook omdat Uniglobe deel uitmaakt van een wereldwijd netwerk.

 

Het inkooppakket van Partos bevat acht diensten en producten. Hiervan aansluitend bij de dienstreizen zijn:

  • Zakelijke reisverzekering bij AON/Hewitt. De dekking van deze polis sluit aan bij de specifieke risico’s die ngo’s lopen tijdens hun werkzaamheden en is geldig voor eenieder die in opdracht van de organisatie op reis gaat. Dus ook voor vrijwilligers, stagiaires, bestuursleden etc. De premiestelling is zeer interessant. Voor risicogebieden geldt een opslag op de premie.
  • Visumdiensten van CIBT. Op de diensten van CIBT wordt plm. 30 procent korting verleend. Uiteraard worden de diensten die CIBT van derden betrekt (consulaten en koeriers) volledig doorberekend. Al 50 leden maken hier gebruik van.

 

Voor vragen over bovenstaande Shared Services kun je je richten tot Ad Rombouts, via ar@remove-this.partos.nl. Kijk ook eens naar de andere Shared Services van Partos.

 

 


V.l.n.r. Ad Rombouts (Partos), Sylvia Grootscholten (Uniglobe) en Bart Romijn (Partos).