Beeldvorming ontwikkelingssamenwerking

Thema

Partos vindt het belangrijk dat de beeldvorming rondom ontwikkelingssamenwerking overeenkomt met de werkelijkheid. Om deze aansluiting te verbeteren volgt Partos het maatschappelijke debat nauwlettend en voedt deze met informatie. De World's Best News Campagne is daar een voorbeeld van.  


Met die ambitie in het achterhoofd is Partos in 2012 gestart met een herpositioneringstraject. Met als doel de aantrekkelijkheid van ‘onze markt’ van goede doelen, namelijk de ontwikkelingsorganisaties, met een bijzondere verscheidenheid aan aanbieders, helderder en eenduidiger te etaleren. Samen met zo’n 45 leden heeft Partos nagedacht over een nieuwe boodschap voor het domein ‘ontwikkelingssamenwerking’. Een boodschap die iedere organisatie voor zich uit kan dragen, maar die we ook gezamenlijk vanuit dezelfde ‘markt’ voeren. Een boodschap die ook trots mag uitstralen, trots op het werk dat wordt verzet op het gebied van ontwikkelingssamenwerking:

Ontwikkelingssamenwerking.
Het woord zegt wat we doen.

<Ontwikkelingsorganisatie X> zet zich dagelijks in voor het verbeteren van de leefomstandigheden van mensen die niet tot hun recht komen in deze wereld. Samen met hen, met andere organisaties, donateurs, overheden en bedrijven werken we hard aan die ontwikkeling. Met resultaat. Voor deze mensen, voor hun samenleving en daarmee voor die van ons.

 

Resultaten communiceren              
De grootste uitdaging ligt in het zichtbaar maken van vooruitgang door ontwikkelingssamenwerking. Want er zijn zeer veel resultaten geboekt. De focus in de media ligt vaak op wat er niet goed gaat. En ontwikkelingsorganisaties laten vaak omwille van fondsenwervende redenen eerder de hulpvraag zien. Om die reden kan het Nederlandse publiek gaan denken dat er helemaal geen vooruitgang is geboekt. En draagvlak is essentieel om armoede te bestrijden.

 

Uit bovengenoemd herpositioneringstraject is Partos de World’s Best News campagne gestart die in januari 2016 feestelijk is gelanceerd door Bill Gates, met als doel resultaten en goed nieuws te verspreiden.

 

Voor haar leden organiseert Partos met regelmaat bijeenkomsten voor communicatieprofessionals om te leren van issues omtrent beeldvorming, bijvoorbeeld College Tour in samenwerking met Goede Doelen Nederland.