Hoge scores partnertevredenheidsonderzoek

Resultaten & Publicaties

Uit een partnertevredenheidsonderzoek van Keystone, een Britse non-profit consultancy, komt naar voren dat Nederlandse internationale NGO’s hoog scoren in hun samenwerkingsrelatie met partnerorganisaties.

 

Deze hoge mate van tevredenheid is vooral zichtbaar als het gaat om ondersteuning op financieel gebied, bij de opbouw van lokale capaciteit, de partnerrelatie en op het gebied van begrip (van de lokale context bijvoorbeeld) en leren. Vijf van de top tien organisaties die uit het onderzoek naar voren komen zijn Nederlands. Het onderzoek is gedaan onder 70 NGO’s uit Engeland, Canada, Amerika, België en dus Nederland.  Branchevereniging Partos coördineerde het onderzoek in Nederland. In totaal deden 10 Nederlandse organisaties mee en 684 zuidelijke partners.

Vijf Nederlandse ontwikkelingsorganisaties in top tien Keystone partnertevredenheidsonderzoek.

Het onderzoek geeft een goed inzicht in de manier waarop partnerorganisaties aankijken tegen de verschillende aspecten van de samenwerkingsrelatie met de Nederlandse ontwikkelingsorganisaties. Het onderzoek is opgezet om de kwaliteit van deze relatie te vergroten. De NGOs worden door hun partners anoniem beoordeeld. Keystone gebruikte hetzelfde partnertevredenheidsonderzoek dat het eerder afnam bij meer dan vijftig andere INGO's in de afgelopen jaren, om zo een goede benchmark te creëren. In de algemene rapportage vergelijkt Keystone de resultaten met deze internationale benchmark. Op veel onderdelen blijkt dat Nederlandse organisaties hoger scoren dan het globale gemiddelde, waardoor vijf Nederlandse organisaties nu in de top tien staan.

 

In 2012 organiseerde Partos ook een partnertevredenheidsonderzoek. Hoewel er slecht zes organisaties overlappen, kun je de scores enigszins met elkaar vergelijken. Zo blijkt op veel onderdelen hoger gescoord dan in 2012 met name als het gaat om capaciteitsontwikkeling en lobby en advocacy. Enkele uitkomsten:

  • Lokale organisaties zijn tevreden met hun Nederlandse partners als het gaat om de partnerrelatie. Ze zijn blij met het respect dat hen getoond wordt en de algehele toegevoegde waarde.
  • Op het gebied van financiële ondersteuning zijn de partners blij met de duidelijk uitgelegde voorwaarden van donoren, alsook de gefaseerde betalingen.
  • De ondersteuning van capaciteitsopbouw werd positief bevonden, vooral de technische hulp bij de levering van diensten en de hulp bij management / leiderschap.
  • De respondenten zijn blij met de manier waarop monitoring hen helpt hun werk te verbeteren, maar ze zouden graag meer onafhankelijke monitoring zien en meer aandacht en ruimte voor de doelgroep van het tevredenheidsonderzoek (beneficiary feedback).

 

Ruimte voor verbetering 
Het rapport laat ook zien dat er ruimte is voor verbetering. Net als in de conclusie van het rapport uit 2012 komt ook nu naar voren dat partnerorganisaties aangeven dat zij geïnteresseerd zijn in veel meer dan slechts een financiële relatie. Zij wensen ook ondersteuning in strategieontwikkeling, in het werken aan financiële levensvatbaarheid, gedeelde advocacy doelen en het helpen van partners bij de bescherming tegen bedreigingen.


Ook Thea Hilhorst, hoogleraar Humanitaire hulp & wederopbouw, observeert dat de lokale partners een behoefte hebben aan ondersteuning op het domein van advocacy. Ze schrijft in het voorwoord van het onderzoek dat de keuze van de Nederlandse overheid voor focus op capaciteitsopbouw van lobby & advocacy daarom een juiste keuze lijkt te zijn geweest.


Volgende stappen
De leden van Partos die deelnamen aan het onderzoek zijn momenteel bezig met de analyse van hun individuele rapporten. De belangrijkste bevindingen worden binnen de organisaties besproken en er wordt een dialoog opgezet met de partnerorganisaties om de analyse van het onderzoek verder te verdiepen en verbeteringsmaatregelen te formuleren. Wanneer het nodig is faciliteert Partos een gezamenlijke actie om met elkaar te leren van de uitkomsten en de kwaliteitsstandaard te verhogen. Ook adviseert Partos alle lidorganisaties om vaker deel te nemen aan partnertevredenheidsonderzoeken. Het volgende onderzoek dat Partos organiseert staat gepland voor 2017, hopelijk met nog meer Partos-leden.