Financiering van ontwikkelingssamenwerking

Thema

Financiering voor ontwikkelingssamenwerking is een belangrijk thema voor de leden van Partos. Dat beperkt zich niet alleen tot voldoende financiële ondersteuning van ontwikkelingsorganisaties, '0,7% van het BNP' en innovatieve financieringsinstrumenten. Het richt zich ook op het tegengaan van illegale geldstromen uit ontwikkelingslanden die in totaliteit ruim tien keer zo hoog zijn als het totaal van wereldwijde Official Development Assistance (ODA, wat overheden uitgeven aan ontwikkelingssamenwerking). Daarbij kijkt Partos voortdurend waar we vanuit Nederland het verschil kunnen maken. Kijk ook eens bij het thema ‘beleidscoherentie’.

 

Partos richt zich met haar leden ook op het tegengaan van illegale geldstromen uit ontwikkelingslanden die in totaliteit ruim tien keer zo hoog zijn als het totaal van wereldwijde Official Development Assistance

 

Uitholling Nederlands budget voor ontwikkelingssamenwerking
De afgelopen jaren is er door de Nederlandse overheid ontzettend veel bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking, jaarlijks 750 miljoen na het sluiten van het Regeerakkoord, oplopend tot 1 miljard euro in 2017. De komende jaren wordt duidelijk dat er door de komst en opvang van vluchtelingen nog meer bezuinigd wordt op ontwikkelingssamenwerking. Op deze manier wordt het budget voor ontwikkelingssamenwerking langzaamaan steeds verder uitgehold. De grootste begunstigde van Nederlands geld voor ontwikkelingssamenwerking is dan Nederland zelf, vanwege de eerstejaarsopvang van asielzoekers. De dupe zijn armen waarvoor structurele ontwikkelingssamenwerking niet meer mogelijk is.

 

Naast de hoogte van het budget voor ontwikkelingssamenwerking, levert ook vaak de besteding veel discussie op. De laatste jaren is in het kader van de combinatie handel & ontwikkelingssamenwerking meer ontwikkelingsgeld via het bedrijfsleven besteed. Belangrijk resultaat van de lobby van Partos-leden is dat minister Ploumen in 2015 heeft toegezegd dat in 2016 in ieder geval 25 procent van het totale ontwikkelingsbudget naar maatschappelijke organisaties gaat. Ook beloofde de minister onderzoek te doen naar de mogelijkheden van toegang van maatschappelijke organisaties tot het gehele ODA-budget. Niet alleen de kwantiteit van het ODA-budget is van belang, maar ook de kwaliteit.

 

Verkiezingen
Partos streeft ernaar dat een volgend kabinet een zo optimaal mogelijk beleid voert als het gaat om ontwikkelingssamenwerking. Hier wordt op ingezet door het maken van een gedragen Manifest met daarin de belangrijkste punten die wat Partos en haar leden betreft op de politieke agenda moeten komen. Dit Manifest wordt verspreid onder de partijen en onder de aandacht gebracht. 

 

Politieke Monitor
Altijd op de hoogte zijn van politiek Den Haag op het gebied van ontwikkelingssamenwerking? Partos biedt een wekelijkse Politieke Monitor aan. Als deelnemer in deze shared service ontvang je iedere week een update met daarin alles wat je als NGO moet weten om politiek op de hoogte te zijn en je lobby te optimaliseren. Daarnaast kun je zien welke belangrijke vergaderingen binnenkort plaatsvinden, welke Kamervragen nog onbeantwoord zijn, welke publicaties je kunt verwachten en samenvattingen van belangrijke Kamervergaderingen.