Effectiviteit

Thema

Voor ontwikkelingsorganisaties is het essentieel om inzicht te hebben in de effectiviteit van hun werk. Effectiviteit is de mate waarin de beoogde doelen worden gerealiseerd. Partos stimuleert, ondersteunt en verbindt haar leden bij het gezamenlijk werken aan - en het verbeteren van - hun effectiviteit.

 

Hoe doet Partos dat?
Met de Partos Gedragscode en de Partos 9001 werkt Partos aan de kwaliteit en transparantie van haar leden, met aandacht voor de organisatie, goed bestuur, strategieontwikkeling en -uitvoering. Voor Partos is de organisatiekwaliteit van haar leden een belangrijk aandachtspunt. Niet alleen vanwege de relatie met de effectiviteit en doelmatigheid, maar ook met het oog op het publieksvertrouwen in ontwikkelingsorganisaties.

 

De Partos Gedragscode omvat een aantal normen en gedeelde waarden. Onder meer over goed bestuur, duurzaamheid, lokaal eigenaarschap en verantwoorde fondswervingmethodes. Partos-leden zijn verplicht om zich op deze normen en waarden te laten aanspreken en de kwaliteit van hun organisatie regelmatig extern te laten toetsen. Partos organiseert ook kennisdeling op het gebied van risicomanagement en intervisiebijeenkomsten voor medewerkers van Partos-leden die met kwaliteit bezig zijn. Check de MVO-handreiking die Partos-leden samen opgesteld hebben.

Voor ontwikkelingsorganisaties is het essentieel om inzicht te hebben in de effectiviteit van hun werk.

Partos 9001
Daarnaast heeft Partos als inzet op kwaliteit een sectorspecifieke toepassing van de ISO 9001 ontwikkeld: de Partos 9001:2015. Deze kwaliteitsnorm is vrijwillig en bedoeld als een hulpmiddel voor Partos-leden. Zo verkrijgen organisaties met een Partos 9001:2015 verklaring vrijstelling voor de COCA-toets (de organisatietoets die het Ministerie van Buitenlandse Zaken hanteert bij subsidieaanvragen). Er is tevens een English version van de Partos 9001:2015 en een zelfevaluatieformulier die organisaties ter voorbereiding op de (her)certificering gevraagd worden in te vullen.

 

Er zijn 6 certificerende instellingen die hun medewerking hebben toegezegd om kosteloos de Partos 9001:2015 mee te nemen bij (her-)certificering, waar een aantal leden al aan werken. Hieronder vind je de contactgegevens. 

  • Bureau Veritas Certification (Sebastiaan ter Horst, sebastiaan.ter.horst@nl.bureauveritas.com / 088-4505500)
  • Kiwa (Drs. Petra van Mastrigt, petra.mastrigt@kiwa.nl / 0113-253434)
  • SGS&SC (Paul van Meggelen, paul.vanmeggelen@sgs.com, 088-2143762)
  • Certiked (Sandra Henke, s.henke@certiked.nl / 010-2248561)
  • TUV Rheinland Nederland (Richard van Kuringen, richard.van.kuringen@nl.tuv.com / 088-8887888)
  • DNV GL (Olav Kloek, olav.kloek@dnvgl.com / 010-2922600)

 

Effectiviteit en leren
Organisaties doen onderzoek naar hun effectiviteit op basis van monitoring en evaluaties (M&E). De conclusies en aanbevelingen uit dit onderzoek vormen de basis voor aanpassingen in strategie en programma’s. Partos ondersteunt hierbij haar leden met cursussen en professionele uitwisseling op het gebied van M&E en open data. Als onderdeel van het Partos leerplatform brengt Partos leden bij elkaar, zoals de werkgroep Leave No One Behind en Use of Monitoring Data. Daarnaast faciliteert Partos het gezamenlijk leren tussen organisaties op voor hen relevante thema’s. Met The Spindle, het innovatieprogramma van Partos, verbindt de branchevereniging vernieuwers en innovatieve ideeën.

 

Voor het in 2015 afgeronde MFS II subsidieprogramma initieerde en coördineerde Partos namens 64 leden een gezamenlijke evaluatie van hun programma’s. Partos heeft vervolgens met een gezamenlijk vastgestelde leeragenda de geleerde lessen uit de lijvige evaluatie rapporten toegankelijk gemaakt. Via publicaties, webinars (met deelname van zuidelijke partners) en een groot ‘Learning for the Future’ seminar zijn de lessen gedeeld. Bekijk ook deze poster 'Influencing for learning', gebruikt tijdens de European Evaluation Society conferentie (2016).

 

Transparantie via open data en de IATI-standaard
IATI is de internationale standaard voor het openbaar beschikbaar maken van projectinformatie in de ontwikkelingssamenwerking. Het is een internationaal initiatief waarbij donororganisaties, overheden en ngo’s samenwerken om de transparantie en openheid van ontwikkelingssamenwerking te verbeteren. Partos heeft met haar Open Data programma voor IATI-implementatie een groot aantal organisaties bereikt (90 in totaal) en een belangrijke bijdrage geleverd aan draagvlak voor en kennis over IATI. Download onderaan deze pagina alle IATI training materialen via de 'download'-button.

 

Sinds januari 2016 is publicatie aan de hand van IATI verplicht voor alle organisaties die subsidie ontvangen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Om organisaties te ondersteunen heeft het ministerie zelf een helpdesk ingericht. Partos blijft de ervaringen van organisaties met het publiceren van IATI monitoren en faciliteert waar nodig collegiale uitwisseling.

 

Foto: SNV - uit 'Towards an improved use of monitoring data'.