Beleidscoherentie

Thema

Ontwikkelingssamenwerking werkt. Maar ontwikkelingssamenwerking is niet de enige factor die leidt tot vooruitgang. Ook andere zaken hebben invloed op ontwikkelingslanden, bijvoorbeeld beleid van westerse overheden. Helaas heeft dit ook negatieve invloed. Denk aan belastingontwijking, waardoor ontwikkelingslanden veel geld mislopen. Wat je met de ene hand geeft, kun je met de andere wegnemen. Coherentie van beleid is daarom ontzettend belangrijk om uiteindelijk een duurzame en rechtvaardige wereld voor iedereen te bereiken.

 

In 2015 heeft Partos met de coherentiemonitor ‘Let’s Walk The Talk Together’ de aandacht hierop gevestigd bij Minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Samen met de Foundation Max van der Stoel en Woord en Daad is deze coherentiemonitor ontwikkeld. Met input van vele Partos-leden, worden verschillende cases die incoherent beleid aantonen beschreven met daarbij ook een groot aantal aanbevelingen aan de minister. Sindsdien is ‘beleidscoherentie’ een van de speerpunten van de gezamenlijke lobby van ontwikkelingsorganisaties, onderling afgestemd met behulp van Partos. 

Wat je met de ene hand geeft, kun je met de andere wegnemen. Coherentie van beleid is daarom ontzettend belangrijk.

Ready for Change
Voortkomend uit de goede samenwerking rondom de coherentiemonitor zijn Partos, FMS en Woord en Daad daarna het Ready for Change project begonnen. De lijn van beleidscoherentie wordt doorgetrokken in dit project, dat streeft naar een coherente implementatie van de Sustainable Development Goals (SDGs) in Nederlands en Europees beleid. Het meenemen van de SDGs in alle beleid is helaas niet vanzelfsprekend. Het vraagt om moed en leiderschap om ook het eigen energiebeleid, migratiebeleid en handelsbeleid kritisch te bekijken en op zo’n manier te hervormen dat ze niet alleen in ons eigen belang zijn, maar ook in dat van ontwikkelingslanden en op lange termijn die van de wereld. De publicatie ‘Ready for Change’ doet hiervoor verschillende aanbevelingen aan Minister Ploumen.

 

Ready for Change richt zich ook op het Post-Cotonou verdrag. Het Cotonou verdrag stamt uit 2000 en is ondertekend door 78 landen uit de EU en Afrika, de Cariben en de Stille Oceaan (ACP countries). Het verdrag is opgesteld om armoede te verminderen, bij te dragen aan duurzame ontwikkeling en de ACP landen geleidelijk in de wereldeconomie te laten integreren. Ready for Change wil ervoor zorgen dat in het Post-Cotonou verdrag de SDGs en beleidscoherentie sterk verankerd zijn.