Beeldvorming ontwikkelingssamenwerking

Thema

Partos vindt het belangrijk dat de beeldvorming rondom ontwikkelingssamenwerking overeenkomt met de werkelijkheid. Om deze aansluiting te verbeteren volgt Partos het maatschappelijke debat nauwlettend en voedt deze met informatie. Ook initieert en ontwikkelt zij campagnes, vaak in samenwerking met leden en andere partijen. De World's Best News Campagne en de Stay Human campagne zijn daar twee voorbeelden van.  

 

Met die ambitie in het achterhoofd is Partos in 2012 gestart met een herpositioneringstraject. Met als doel de aantrekkelijkheid van ‘onze markt’ van goede doelen, namelijk de ontwikkelingsorganisaties, met een bijzondere verscheidenheid aan aanbieders, helderder en eenduidiger te etaleren. Samen met zo’n 45 leden heeft Partos nagedacht over een nieuwe boodschap voor het domein ‘ontwikkelingssamenwerking’. Een boodschap die iedere organisatie voor zich uit kan dragen, maar die we ook gezamenlijk vanuit dezelfde ‘markt’ voeren. Een boodschap die ook trots mag uitstralen, trots op het werk dat wordt verzet op het gebied van ontwikkelingssamenwerking:

Ontwikkelingssamenwerking.
Het woord zegt wat we doen.

<Jouw organisatie> zet zich dagelijks in voor het verbeteren van de leefomstandigheden van mensen die niet tot hun recht komen in deze wereld. Samen met hen, met andere organisaties, donateurs, overheden en bedrijven werken we hard aan die ontwikkeling. Met resultaat. Voor deze mensen, voor hun samenleving en daarmee voor die van ons.

 

Resultaten communiceren              
De grootste uitdaging ligt in het zichtbaar maken van vooruitgang door ontwikkelingssamenwerking. Want er zijn zeer veel resultaten geboekt. Tegelijkertijd is de aandacht vanuit de media en veelal vanuit ontwikkelingsorganisaties zelf. Ook op wat niet goed gaat. Om die reden is het Nederlandse publiek gaan denken dat er helemaal geen vooruitgang is geboekt. En draagvlak is essentieel om armoede te bestrijden. Om die reden draagt Partos samen met haar leden met de kernboodschap uit dat ontwikkelingssamenwerking werkt, want iedere organisatie zit op een goudmijn van resultaten die hiervoor kunnen worden gebruikt.


Tegelijkertijd is Partos de World’s Best News campagne gestart die in januari 2016 feestelijk is gelanceerd door Bill Gates met als doel resultaten en goed nieuws te verspreiden. Daarnaast is Partos samen met een groot aantal andere organisaties, de campagne StayHuman begonnen, die de menselijke toon in het maatschappelijke debat over de vluchtelingenkwestie terug gaat brengen.

 

Voor haar leden organiseert Partos met regelmaat bijeenkomsten voor communicatieprofessionals om te leren van issues omtrent beeldvorming, bijvoorbeeld College Tour in samenwerking met Goede Doelen Nederland.