Deel jouw input voor Ploumens’ Breed Handelsberaad

Nieuws

Minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft een Breed Handelsberaad ingesteld. Partos is afgelopen kwartaal uitgenodigd om hieraan deel te nemen. In het Breed Handelsberaad wisselen belangengroepen hun kennis, ervaring en meningen over handelsverdragen uit met de minister. Deze informatie gebruikt de minister bij het bepalen van het Nederlandse standpunt over een verdrag. Partos wil ook graag de input van haar leden hierin meenemen.


Op dit moment werkt Partos aan een plan hoe de vertegenwoordiging in het Handelsberaad optimaal in te vullen. Mocht je daarover willen meedenken laat dit dan weten aan Koos de Bruijn, Advocacy Manager bij Partos, via koos@remove-this.partos.nl. Koos plant met de belangstellenden een meeting van plusminus twee uur om de input van het Handelsberaad te bespreken.

In het Breed Handelsberaad wisselen belangengroepen hun kennis, ervaring en meningen over handelsverdragen uit met de minister.

Beïnvloeding van handelsakkoorden
De Europese Commissie voert de onderhandelingen over handelsverdragen namens de EU-landen. Nederland maakt zijn standpunt en prioriteiten bekend aan de Europese Commissie. Zo beïnvloedt Nederland de uitkomsten van de onderhandelingen over handelsakkoorden. Daarom is het belangrijk dat de minister alle belangengroepen over handelsakkoorden hoort. Het Breed Handelsberaad maakt dat mogelijk.

 

Aan het Breed Handelsberaad nemen 17 vertegenwoordigers deel, naast de minister. Zij vertegenwoordigen de volgende organisaties en hun achterban:

  • Organisaties van werknemers: vakbonden CNV, FNV en Vakcentrale voor Professionals.
  • Organisaties van werkgevers: Centrale Organisatie voor de Vleessector, EVO-Fenedex, GroentenFruit Huis, Unilever en VNO-NCW / MKB-Nederland.
  • Maatschappelijke organisaties: Both ENDS, Consumentenbond, Greenpeace, Milieudefensie, NPHF Federatie voor Gezondheid, Partos en SOMO.
  • Decentrale overheden: Vereniging Nederlandse Gemeenten.


Voor meer informatie klik hier.