Updates activiteiten richting ministerie van Buitenlandse Zaken

Inventarisatie regeling BuZa | 16 april

Op dit moment onderzoekt het ministerie of er nog andere mogelijkheden zijn buiten de bovengenoemde regeling. Onze suggestie is om deze mogelijkheden te onderzoeken en onderbouwd te overleggen met de dossierhouder op het Ministerie. Daarom inventariseren we graag bij onze leden of er gebruik gemaakt wordt van deze regeling, of er obstakels zijn en of men nog andere suggesties heeft.


Publicatie subsidiebeleidskader NGO's coronacrisis | 8 april 

Op 8 april publiceerde het ministerie van Buitenlandse Zaken een aantal relevante documenten omtrent (de gevolgen) van de coronacrisis. We hebben ze voor je op een rijtje gezet:


Oproep richting fondsen | 6 april 

Ook richting fondsen in Nederland, via de FIN (fondseninnederland.nl) is een verzoek uitgegaan om flexibiliteit en extra middelen voor de huidige crisis ter beschikking te stellen. Met de opmerking dat de fondsen zelf ook grote financiële klappen te verwerken hebben. 


Gesprek Minister Kaag | 27 maart 

Veel van onze leden hebben aangegeven snel te willen reageren op de crisis die zich razendsnel verspreid. Daarvoor vragen ze voor maximale flexibiliteit, zowel op programmatisch, financieel als administratief gebied. Daarnaast vrezen CSO’s de business continuïteit van zowel hun organisaties als vooral ook die van hun partners, dit mede door het wegvallen van inkomsten. Afgelopen weken hebben deze acties richting het ministerie van Buitenlandse Zaken de prioriteit gehad. In een gesprek met Minister Kaag hebben we het volgende bepleit:  

  • Bied lopende programma's flexibiliteit om snel te kunnen reageren ten behoeve van coronabestrijding en het verlichten van de grootste noden van de kwetsbaarste groepen. 
  • Zorg voor extra fondsen om het coronavirus te bestrijden. Houd daarbij lopende programma's, en zeker de ondersteuning van de reguliere gezondheidszorg in stand. 
  • Houd vast aan lopende en uitstaande programma’s voor versterking van maatschappelijke organisaties, want deze zijn cruciaal voor zowel de aanpak van de huidige crisis als voor de tijd die zal aanbreken na dit virus. 

De minister heeft toegezegd in te gaan op de wens van flexibiliteit en dat het ministerie werkt aan een kader hiertoe.