Updates activiteiten Lobby & Advocacy

AIV spoedadvies 'Nederland en de Wereldwijde aanpak van COVID-19 | 11 mei

Afgelopen maandag 11 mei verscheen het rapport over Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19 van de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken (AIV). Partos is te spreken over dit spoedrapport. Terecht benadrukt de AIV in het spoedrapport dat er een dwingende noodzaak is om de Corona-crisis wereldwijd het hoofd te bieden. Het is goed dat de AIV zijn advies breder getrokken heeft dan alleen Afrika en ook is Partos te spreken over het adresseren van de noodzaak tot schuldverlichting, de hoognodige aanpak van belastingontwijking en -ontduiking en tenslotte het nakomen van de UNHCR hervestigingsafspraken. Lees Partos haar volledige reactie hier. 


"Only victory in Africa can end the pandemic everywhere" | 20 april 

In dit statement roepen 18 Afrikaanse en Europese leiders gezamenlijk op tot grote steun voor Afrika. Ook premier Rutte ondertekende dit statement waar onder andere in wordt opgeroepen om bestaande ontwikkelingsbudgetten na te leven: "We also ask that all of Africa’s development partners ringfence their development aid budgets". 


Oproep tot actie | 16 april 

In het narratief, ontwikkeld begin april en inmiddels geüpdatet, kwamen een aantal boodschappen naar voren: versterk ontwikkelingssamenwerking, promoot internationale solidariteit en bezuinig niet op de bestaande gezondheidszorg. Ter aanvulling en ondersteuning van deze boodschappen roepen we op om:

  • 1% van de aangekondigde noodmaatregelen (‘Noodpakket van Hoekstra’, naar eerste aankondiging 90 miljard) vrij te maken voor de internationale aanpak van de coronacrisis en help zo ontwikkelingslanden de coronacrisis het hoofd te bieden. Zowel voor de korte termijn ondersteuning in ontwikkelingslanden, als ter ondersteuning van de lange-termijn gevolgen.
  • De lopende én geplande OS-begroting ongemoeid te laten. Juist in deze crisistijd moet er niet gekort worden op broodnodige en schaarse middelen. Sluit daarom de begroting voor ontwikkelingssamenwerking (ODA) uit van een neerwaartse bijstelling als gevolg van de aangekondigde negatieve economische ontwikkeling.

Gezamenlijk narrative | 2 april 

Op 2 april is er samen met de Partos Lobbygroep een narrative opgesteld voor gezamenlijk gebruik waarin we vragen voor nationale- en internationale solidariteit. Dit narratief is opgesteld aan de hand van de gezamenlijke oproep waarin Nederlandse ontwikkelings- mensenrechten- en noodhulporganisaties pleiten voor internationale solidariteit. In dit narrative roepen we op om:  

  • Flexibel te zijn bij bestaande OS-bestedingen. Daar waar bestaande activiteiten als gevolg van de corona-crisis geen doorgang kunnen vinden, zou aanpassing van deze programma’s zodat zij bijdragen aan de aanpak van de coronacrisis mogelijk moeten zijn. 
  • Additionele middelen vrij te maken om ontwikkelingslanden te helpen de coronacrisis het hoofd te bieden. Zowel van de korte termijn ondersteuning in ontwikkelingslanden, als ter ondersteuning van de lange-termijn gevolgen. 
  • De lopende én geplande OS-begroting ongemoeid te laten. Juist in deze crisistijd moet niet gekort worden op broodnodige en schaarse middelen.

Oproep internationale solidariteit | 30 maart 

In een gezamenlijk statement pleiten veertig Nederlandse ontwikkelings- mensenrechten- en noodhulporganisaties ervoor dat steun aan ontwikkelingslanden en aan maatschappelijke organisaties in die landen onderdeel zou moeten zijn van de noodmaatregelen die het kabinet neemt. Namens Partos ondertekende Directeur Bart Romijn de oproep.