Hoe gaan we gezamenlijk om met de gevolgen van de coronacrisis?

 

De wereld is overrompeld door de gevolgen van het coronavirus. Wij delen de zorgen over de gevolgen van het coronavirus voor de landen waarin en de mensen waarvoor onze leden werken en voor onze leden zelf. In Nederland zijn er stevige maatregelen genomen om de kwetsbaren in ons land te beschermen en de verspreiding van het virus tegen te gaan. Echter stopt het virus niet aan de grens. Met name landen met beperkte gezondheidszorgsysteem lopen groot risico. Corona maakt ongelijkheid genadeloos zichtbaar én versterkt deze. Daarom vinden wij en onze leden dat in de internationale bestrijding van het coronavirus de aandacht voor de meest kwetsbaren voorop moet staan. Daarnaast moeten we opletten dat de maatregelen niet tégen de mensen gaan werken en bestaande ongelijkheden vergroten. Denk hierbij aan ruimte voor vrije pers, oppositie en mensenrechtenverdedigers. Juist in deze tijd is een sterk maatschappelijk middenveld ontzettend belangrijk 

 

Onze leden staan voor grote en onbekende uitdagingen. Programma’s die tot stilstand komen, partnerorganisaties in grote moeilijkhedendoorlopende kosten en stilvallende inkomsten zijn enkele voorbeelden. Het brengt een grote onzekerheid met zich mee. Om zoveel mogelijk steun te kunnen bieden hebben we in maart een actieplan opgesteld Met inbreng van onze leden ontwikkelden we dit plandat we stap voor stap uitvoeren en vernieuwen. Op deze pagina zullen we alle lopende acties, updates en tips bundelen. Hier houden we je op de hoogte van het meest actuele nieuws. Houd deze pagina dus in de gaten voor meer informatie. Heb je zelf waardevolle tips of inbreng? Laat het ons weten! Mail naar info@partos.nl.


Lopende acties

In maart deden we een oproep aan de directies van onze leden om problemen en ideeën voor gezamenlijke inzet met ons te delen. Uit de reactie van maar liefst 60 lidorganisaties blijkt een enorme vastbeslotenheid, creativiteit en bereidheid tot samenwerken. Zo dragen we bij aan de bestrijding van de coronacrisis en bieden we steun  aan de kwetsbaarste groepen in lage inkomenslanden. Op basis van een analyse van deze suggesties en adviezen zijn er een aantal actielijnen opgesteld. Hieronder vind je de laatste updates:  


Activiteiten richting het ministerie van Buitenlandse Zaken | Alle updates

Wij dringen er bij het ministerie van Buitenlandse Zaken onder andere aan op: 1) programmatische flexibiliteit, 2) voldoende additionele fondsen voor corona bestrijding en 3) continuïteit voor de lopende programma’s voor versterking van maatschappelijke organisaties. Op 8 april publiceerde het ministerie van Buitenlandse Zaken een aantal relevante documenten omtrent (de gevolgen) van de coronacrisis zoals het subsidiebeleidskader NGO’s coronacrisis en een Q&A. We hebben ze voor je op een rijtje gezet. 


Activiteiten Lobby & Advocacy
| Alle updates

Uit de analyse zijn een aantal kernboodschappen voor de politieke lobby naar voren gekomen: versterk ontwikkelingssamenwerking, promoot internationale solidariteit en bezuinig niet op gezondheidszorg. Samen met de Partos Lobbygroep is er begin april een narratief opgesteld voor gezamenlijk gebruik (gebaseerd op de door Hivos gecoördineerde gezamenlijke oproep) waarin we vragen voor nationale- en internationale solidariteit. Ter aanvulling en ondersteuning van deze boodschappen roepen we op om: 1% van de aangekondigde noodmaatregelen vrij te maken voor de internationale aanpak van de coronacrisis en om de lopende én geplande OS-begroting ongemoeid te laten. 

Afgelopen maandag 11 mei verscheen het rapport over Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19 van de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken (AIV). Partos is te spreken over dit spoedrapport. Terecht benadrukt de AIV in het spoedrapport dat er een dwingende noodzaak is om de Corona-crisis wereldwijd het hoofd te bieden.
 

Ondersteuning business continuïteit  

Uit de analyse is het gevaar voor de business continuïteit (het overeind houden van organisaties) van leden en hun lokale partners naar voren gekomen. Leden verzochten ons om in kaart te brengen welke ondersteuningsmaatregelen gebruikt kunnen worden door NGO’s. Een van de ondersteuningsmaatregelen waarvan NGO’s gebruik mogen maken is de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Lees hier meer over in dit artikel. Op 22 juni heeft minister Koolmees de nieuwe noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW 2.0) aan de Tweede Kamer aangeboden. Lees hier meer over de opgenomen wijzigingen. 

 

Keystone Accountability survey: The impact of COVID-19 on civil society in the Global South

Keystone Accountability is a well-respected UK based not-for-profit consultancy that helps organizations understand and improve their social performance by harnessing feedback, especially from the people they serve. As part of its response to this crisis, Keystone is now offering a free micro-survey to help collect crisis-related anonymous and confidential feedback from partner organisations of Dutch development organisations. Partos highly recommends you to make use of this offer. The Keystone COVID-19 partner survey will help you and us to understand what your program partners and grantees are going through. A report with the responses from partners of Dutch organisations will importantly inform our and your policies and programs. For this purpose the survey was a little adapted at our request. You can participate by sharing this survey, combined with the suggested introductory text, with your partner organisations and request them to complete the survey before the 20th of June 2020 (if needed we can still postpone the deadline with a week or so).

 

Na COVID-19: anticiperen op een nieuwe werkelijkheid 

Op dit moment is de meeste aandacht voor crisisbeheersing. Tegelijkertijd is het ook goed om te anticiperen op de (middel)lange termijn. Als onderdeel hier van zal Partos participeren in een initiatief van het Berlin International Civil Society Centre. Samen met hun Scanning the Horizon Platform organiseren ze een traject genaamd: Complex potential futures: Exploring the interconnectedness of global trends. Gedurende dit traject zullen civic society organisaties onderzoeken hoe ze hun strategische capaciteit kunnen vergroten om zo wereldwijde trends beter te kunnen analyseren om hier beter op te kunnen anticiperen. Partos moedigt haar leden aan om ook deel te nemen aan dit traject. De deadline voor aanmelding is vrijdag 15 mei. 


Relevante artikelen & tips

Naast de acties die Partos met haar leden onderneemt, zijn we ook constant op zoek naar relevante artikelen, publicaties, tools en tips. Hieronder vind je een gemaakte selectie. Heb je zelf waardevolle inbreng die je hier graag zou terugzien? Laat het ons weten: info@partos.nl