Communicatie & Beeldvorming

In 2020 zetten we de onderzoeksproeftuin “Positieve Communicatie-)wegen naar betrokkenheid” voort. Met een aantal leden maakten we een begin om de kennis over de impact van onze communicatie te vergroten. Hoe kunnen ontwikkelingsorganisaties mensen betrekken met een positief, hoopvol en oplossingsgericht verhaal? Dat was het vertrekpunt. Ook speelden we in op de actualiteiten door de oprichting van het ‘Corona Portaal’ en draaiden we mee in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen via een speciale communicatiewerkgroep.

 

Gezamenlijk communiceren over de impact en resultaten via een nieuwe website. Als de branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking geven we prioriteit aan het over het voetlicht brengen van een constructief en hoopvol verhaal over het werk van onze leden. Een verhaal dat de relevantie, resultaten en impact van ontwikkelingssamenwerking onder de aandacht brengt bij de politiek, de media en het grote publiek. Dit kunnen we – en doen we – niet alleen, maar samen. Samen met onze leden en andere samenwerkingspartners. Een middel dat we hiervoor zullen inzetten in 2021 is een vernieuwde website die gepaard zal gaan met een hernieuwde  contentstrategie. Om samen effectiever over de impact van ontwikkelingssamenwerking te communiceren, streven we naar een meer interactief platform waar leden elkaar kunnen vinden en zelf ook actief een bijdrage aan kunnen leveren.

 

Daarnaast blijven we in 2021 aandacht houden voor het narratief van ontwikkelingssamenwerking met daarin opgenomen de hope-based communicatie aanpak. Want wat is precies constructieve communicatie en wanneer is een narratief effectief? Dit is een verdiepingsslag die we al aan het maken zijn sinds 2019. We zoeken samen met leden antwoorden op vragen als: als ‘hoe ziet een hoopvolle boodschap eruit qua tekst en beeld?’ en ‘welke frames hebben het meeste effect op bijvoorbeeld je nieuwe donateurs en bestaande donateurs. Deze lijn zetten we voort in 2021 om zo het draagvlak en betrokkenheid bij ontwikkelingssamenwerking te vergroten.