Met trots werken Partos, Foundation Max van der Stoel (FMS) en Woord en Daad sinds 2014 intensief samen om beleidscoherentie voor ontwikkeling in Nederland stevig op de kaart te zetten. Samen pleiten we voor een eerlijk Nederlands beleid, dat geen negatieve impact heeft op ontwikkelingslanden. Duurzame ontwikkeling at home and abroad, zowel economisch, sociaal en ecologischMet ‘Building Change’ werken we verder aan het verwezenlijken van deze visie: een eerlijke en ambitieuze uitvoering van de SDGs, onder leiding van een positieve, stimulerende overheid. De SDGs zijn de breedst gedragen mondiale agenda voor duurzame ontwikkeling. Ook Nederland heeft ze onderschreven. Om duurzame ontwikkeling te realiseren is samenwerking met nog meer partijen, zoals bedrijven en financiële instellingen, essentieel. Ons doel? Gezamenlijk een stevig geluid laten horen richting Den Haag, om zo doorbraken op het gebied van klimaat, financiën en internationale handel te realiseren voor duurzame ontwikkeling. 

 

Wat doet Building Change?

We voeren campagne 'Adopteer een SDG'. Building Change brengt een brede coalitie van organisaties op het gebied van duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking bijeen. We lobbyen bij de Tweede Kamer en bij ministeries en organiseren events met politici. En we delen ons verhaal via sociale media.


Over het team van Building Change

‘Building Change’ wordt uitgevoerd door een gemotiveerd en ervaren team:

  • Rosa van Driel (Foundation Max van der Stoel) - projectcoördinator
  • Lisanne van der Steeg (Woord en Daad)
  • Jacob van der Duijn Schouten (Woord en Daad)
  • Jacoline de Kruif (Woord en Daad)
  • Marije ten Have (Partos)

Meer weten of meedoen?
Neem dan contact op met projectcoördinator Rosa van Driel via rvdriel@remove-this.foundationmaxvanderstoel.nl.Wil je op de hoogte blijven van ‘Adopteer een SDG’ nieuws? Abonneer je hier op de maandelijkse nieuwsbrief of volgens ons op Twitter.

 

 


SDG-toets Toolkit

Eind januari werd de langverwachte SDG-toets ingevoerd: het Integraal Afwegingskader (IAK), een instrument bedoeld om nieuw beleid, wet- en regelgeving te toetsen op kwaliteit en bijbehorende factoren, werd uitgebreid met de SDG's. Met extra aandacht voor de effecten op ontwikkelingslanden en gender is hiermee een mooie stap gezet richting beleidscoherentie voor ontwikkeling. Wil je als maatschappelijke organisatie zo effectief mogelijk invloed uitoefenen in verschillende stadia van het beleidsvormingsproces? En ervoor zorgen dat dit beleid maximaal bijdraagt aan het behalen van de SDG’s? Maak gebruik van de SDG-toets! In de SDG-toets Toolkit lees je alles over de toets en vind je handvaten om zo effectief mogelijk gebruik te maken van dit nieuwe instrument.


Adopteer een SDG

Meer dan 25 Tweede Kamerleden doen mee aan de succesvolle campagne ‘Adopteer een SDG’. Vanaf 25 september 2017, de tweede verjaardag van de SDG’s, zetten deze Kamerleden, afkomstig uit acht politieke partijen van zeer uiteenlopende kleur, zich in voor hún SDG’s. Building Change heeft een coalitie gebouw van zo’n veertig maatschappelijke organisaties die deze politici volgen en waar mogelijk voorzien van waardevolle informatie en adviezen. Via sociale media, events, persoonlijke gesprekken en brieven zijn deze organisaties in contact met de zogenoemde ‘adoptieouders’. Doel is om Kamerleden concrete handvatten te geven voor het bijdragen aan hún SDG(s), of die nu over water, biodiversiteit, armoedebestrijding of energie gaat. ‘Adopteer een SDG’ is een open campagne. Wij nodigen iedere organisatie die zich kan vinden in de doelen en die graag het beleid in Den Haag beïnvloedt, van harte uit om aan te haken.

 

Hieronder een overzicht van de ‘adoptieouders’ (klik op de foto voor het zien van films):

 

 

 

 


De laatste tweets


Samenwerkende partners

Sponsors