Projectleider projecten ‘langere-termijn-impact corona’ en ‘terug naar kantoor’

Sluitingsdatum
04-12-2020

Beschrijving van de vacature

Het Liliane Fonds en MIVA zijn op korte termijn op zoek naar een projectleider voor de projecten

‘langere-termijn-impact corona’ en ‘terug naar kantoor’


Korte projectbeschrijving

De coronacrisis heeft overduidelijk een grote impact hoe we met elkaar werken. Ook op de langere termijn is de algemene verwachting dat de impact van deze crisis ook na de crisis impact zal hebben op de manier van werken. Bijvoorbeeld door de ervaringen die medewerkers hebben opgedaan met thuiswerken en online vergaderen. Het is van belang om een visie te ontwikkelen welke impact we verwachten voor Liliane Fonds en MIVA en ons hier tijdig op voor te bereiden. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • Aanpassingen indeling kantoor in verband met aangepaste verhouding werkplekken en overlegruimten (pand/ facilitair)
 • Inrichting van de werkplekken en overlegruimten, waaronder ook ondersteuning van een meer blended way of working: waarin een deel van de deelnemers van een bijeenkomst elkaar in levende lijve treft en een deel online deelneemt (ICT)
 • Impact op medewerkers, zoals thuiswerkregeling, competenties zoals leidinggeven op afstand (P&O) 

Gerelateerd project
In verband met een recente personele wisseling, zal deze projectleider tevens projectleider worden van het al lopende project “Terug naar kantoor” in verband met enkele raakvlakken (korte termijn impact van corona). Veel voorbereidingen zijn al getroffen bij de vorige versoepelingen door deze werkgroep. Het is van belang dat we deze maatregelen, zoals de aangepaste inrichting op kantoor en het kantoorrooster actueel houden. Goede communicatie aan medewerkers van de laatste stand van zaken is van belang. We willen - en moeten – immers zorgdragen voor een veilige werkomgeving voor medewerkers (inclusief vrijwilligers). 

Functieprofiel projectleider 
Voor dit project zoeken we een ervaren projectleider, die op freelance/zzp-basis

 • strategisch sterk is en dit weet om te zetten naar concrete plannen 
 • ervaring heeft met bredere organisatievraagstukken
 • oog heeft voor de HR-kant, een “mensenmens” is
 • tevens gevoel heeft bij technische mogelijkheden 
 • goed is in stakeholder management 
 • bij voorkeur ervaring heeft in verandertrajecten
 • communicatief sterk is
 • adviseur is aan het Management Team en aan de Manager Bedrijfsvoering (opdrachtgever) in het bijzonder  

De tijdsbelasting zal nader ingeschat worden in het nog op te stellen projectplan. Op basis van grove schatting is de tijdsbelasting gemiddeld 1 tot 1,5 dag per week.

Ben jij of ken jij een iemand die dit voor ons zou kunnen doen, neem contact op met Maartje van Eekeren-Verhoeven (Manager Bedrijfsvoering, MvEekeren@remove-this.lilianefonds.nl, 073 - 518 9420) voor meer informatie.