Institutionele Fondsenwerver

Sluitingsdatum
01-08-2021

Beschrijving van de vacature

Om de ambitieuze doelstellingen van de nieuwe strategie (2021-2025) te realiseren is Right To Play Nederland op zoek naar een nieuwe collega die zich vanaf komend najaar wil inzetten voor onze institutionele fondsenwerving voor circa 0,6 fte.

  

Right To Play in het kort

Right To Play is een internationale organisatie die spelen inzet voor een gezonde ontwikkeling van kwetsbare kinderen. We werken in veertien landen in Afrika, Azië en het Midden-Oosten en bereiken miljoenen kinderen, ook in tijden van COVID. Right To Play Nederand houdt kantoor in Amsterdam met een team van zes personen.

  

Doel van de functie

Het doel van deze nieuwe functie is fondsen werven bij institutionele donoren - in het bijzonder de Nederlandse overheid - voor programma’s in de 14 landen waar Right To Play werkzaam is op het gebied van onderwijs, gelijke rechten voor meisjes, gezondheid en welzijn.

 

Taken en verantwoordelijkheden

De taken en verantwoordelijkheden van de Institutionele Fondsenwerver zijn:

 • Ontwikkelen en onderhouden van goede relaties met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, gericht op het samen realiseren van beleidsdoelstellingen.
 • Ontwikkelen en onderhouden van goede relaties met (internationale) organisaties en fondsen, gericht op het samen mogelijk maken en realiseren van projecten.
 • Signaleren van relevante ontwikkelingen en mogelijkheden voor institutionele fondsenwerving voor Right To Play, waar mogelijk in samenwerking met partnerorganisaties.
 • Aanscherpen van de strategie voor institutionele fondsenwerving van Right To Play Nederland en bijdragen aan de strategie van de internationale Right To Play organisatie.
 • Coördineren van de ontwikkeling van projectvoorstellen en -budgetten voor institutionele donoren, en meeschrijven waar nodig; daartoe samenwerken met internationale collega’s en (internationale) partners en afstemmen met donoren.
 • Informeren van en tijdig rapporteren over resultaten en geleerde lessen aan partner organisaties en donoren.
 • Adviseren van lokale collega’s over projectontwikkeling en -uitvoering vanuit het belang van de donor en ondersteunen van relaties met lokale ambassades.
 • Vertegenwoordigen van Right To Play op relevante externe bijeenkomsten.

 

De Institutionele fondsenwerver leidt projectteams die bestaan uit (internationale) collega’s, projectpartners en eventueel nog andere externen, hij of zij geeft zelf geen hiërarchisch leiding.

  

Wat vragen we?

De belangrijkste competenties om deze functie goed in te vullen zijn: netwerken, resultaatgerichtheid en samenwerken, analytische en probleemoplossend vermogen, en sociale en communicatieve vaardigheden. De institutionele fondsenwerver is bovenal een netwerker pur sang en kan goed samenwerken, zowel intern als extern.

 

Daarnaast vragen we:

 • HBO/WO werk- en denkniveau.
 • Beschikking over een relevant netwerk, vooral bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, maar ook bij mogelijke projectpartners en andere institutionele donoren.
 • Minimaal drie jaar ervaring in institutionele fondsenwerving en met de ontwikkeling van projectvoorstellen op het gebied van onderwijs, gelijke rechten voor meisjes en/of gezondheid en welzijn.
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatie in het Nederlands en Engels; beheersing van het Frans is een pré.

 

De functie betreft een parttime aanstelling (circa 0,6 fte). Gelet op de piekbelasting die zich bij uitoefening van deze functie soms voordoet vragen we bereidheid de uren zo nodig flexibel in te zetten.

  

Wat bieden we?

We bieden een interessante en uitdagende functie (circa 0,6 fte) in een internationale werkomgeving met zeer betrokken en leuke collega’s. De (internationale) organisatie biedt ruimte en mogelijkheden voor eigen ontwikkeling en ontplooiing. De waarden die gezamenlijk zijn vastgesteld en ten grondslag liggen aan ons werk zijn: Accept Everyone, Demonstrate Care, Display Courage, Make Things Happen en Be Playful.

 

Right To Play waardeert zelfstandige en verantwoordelijke functies en beloont deze naar behoren en conform wat gebruikelijk is in de sector. We bieden in eerste instantie een jaarcontract. Medewerkers bij Right To Play Nederland hebben een goede pensioenregeling en ontvangen vergoeding van reis- en telefoonkosten, een laptop in bruikleen en een financiële bijdrage voor het inrichten van een thuiswerkplek.

 

Als je belangstelling hebt om ons team te komen versterken en voldoet aan de vereisten, stuur dan uiterlijk 1 augustus 2021 een CV en motivatie naar Pauline Callens onder vermelding van ‘Institutionele Fondsenwerver’. We gaan tussentijds al gesprekken aan met passende kandidaten.