Terugkoppeling ledenonderzoek 2019

Nieuws

In het voorjaar van 2019 voerde onafhankelijk onderzoeker Hans Gierkink de Partos-ledenraadpleging 2019 uit. De rapportage is inmiddels binnen. Hier een samenvatting van de bevindingen en voorgenomen acties.


Verheugend is dat de koers van Partos, de activiteiten en de manier waarop we werken, veel instemming krijgt van de leden. Met een ‘rapportcijfer’ van 7,24 stijgt de waardering voor het werk van Partos voor de derde achtereenvolgende keer (2015, 2017, 2019). Voor alle activiteiten die de respondenten belangrijk vinden (score 7 of hoger op schaal van 1-10) is de waardering toegenomen. Deze activiteiten (toevallig ook 7 in aantal) zijn verdeeld over de kerntaken van Partos. Het zijn in volgorde van belang: Lobby voor ontwikkelingssamenwerking, Spreekbuis, Netwerkfunctie, Organisaties voorbereiden op de toekomst, Leerbijeenkomsten, Verbeteren beeldvorming, Werken aan kwaliteit en Informatievoorziening. Vooral aan de 'spreekbuis-functie' en ‘organisaties voorbereiden op de toekomst’ wordt opvallend meer belang gehecht dan voorheen. Voor deze twee aspecten (en voor ‘werken aan kwaliteit’) is ook de waardering het meest gestegen. Aan de Shared Services wordt relatief minder belang gehecht, waarbij de waardering wel is toegenomen.

 

Wij zijn blij met de uitkomsten, maar blijven het als uitdaging zien om verbeteringen door te voeren en de waardering nog hoger te krijgen. De ruim 300 specifieke en uiteenlopende commentaren en suggesties helpen ons daarbij. Meer focus en actievere betrokkenheid komen overduidelijk als wensen naar voren. In de wetenschap overigens dat meer focus zich niet eenduidig verhoudt met de talrijke en zeer uiteenlopende suggesties van de respondenten voor activiteiten die Partos zou moeten starten. We zetten in het jaarplan 2020 wel in op meer focus. Om tegemoet te komen aan de spanning tussen de wens tot nauwere betrokkenheid en te weinig tijd om aan Partos-activiteiten deel te nemen, maar ook uit interne capaciteitsoverwegingen. De vroeger regelmatig gehoorde opmerkingen als “stoffig”, “de lobby richt zich teveel op Den Haag” en “Partos laat zich teveel leiden door de grote organisaties” horen we bijna niet meer. Wat we wel uit het onderzoek en op andere gelegenheden, zoals de Algemene Ledenvergaderingen terugkrijgen, is dat Partos – als Vereniging – een nieuw elan uitstraalt. Gedeelde doelen, gezamenlijke toewijding, energie en creativiteit: dat is onze kracht: Samen Werkt!

 

Belangstellenden kunnen het Ledenonderzoek en de managementrespons opvragen bij info@partos.nl.