Ontwikkelingsorganisaties volop aan het vernieuwen

Nieuws

Ontwikkelingssamenwerking is volop in beweging. Het komende Partos Innovatiefestival op donderdag 6 oktober in NEMO in Amsterdam toont aan hoe ontwikkelingsorganisaties bezig zijn met vernieuwingen en aanpassingen aan een nieuwe tijd.


Het zoeken naar nieuwe verdienmodellen, het ontwikkelen van nieuwe organisatievormen, maar ook het adequaat inspringen op acute crises en het betrekken van het publiek bij je werk. Dit is slechts een greep van de diversiteit aan innovaties die ontwikkelingsorganisaties actief inzetten. “Onze leden laten een grote veerkracht zien, ook al wordt op dit moment de zoveelste bezuiniging door het Kabinet doorgevoerd. Creativiteit en innovatie voeren steeds meer de boventoon”, meent Bart Romijn, directeur Partos. 

 

Het programma opent met twee aansprekende sprekers: Kindercorrespondent Tako Rietveld benadrukt het belang om naar kinderen te luisteren, om hen als adviseurs aan  je te binden. VR expert Tim Nijland neemt de bezoekers mee langs alle mogelijkheden van virtual reality. Daarnaast zijn er talloze workshops waaronder: politiek campagnevoeren, doorbreken van jongeren in de wachtstand,, sociaal ondernemerschap, deeleconomie, blockchain en ‘civic space’. 

 

Alex Sardar op Partos Innovatiefestival
Partos zet zich al jaren in voor het stimuleren van innovatie in ontwikkelingssamenwerking. Sinds dit jaar is daarvoor een speciaal programma ingericht: ‘The Spindle’. Dit programma brengt verschillende nationale en internationale organisaties samen om vernieuwing een extra krachtige impuls te geven. Belangrijke onderwerpen voor de komende jaren zijn:  het vergroten van de ruimte en de kracht van maatschappelijke organisaties (Civic Power). Wereldwijd is er een trend gaande van steeds verdere inperking van maatschappelijke organisaties. Of het nu gaat om het verbieden van organisaties die niet-regeringsgezinde standpunten uitdragen,  het onderdrukken van activisten en tot slot het financieel verder inperken van organisaties. CIVICUS bracht over de belangrijkste trends recent een rapport uit. Op het festival komt Alex Sardar, Chief Innovation van CIVICUS om hun vernieuwende inzichten te delen.

Onze leden laten een grote veerkracht zien, ook al wordt op dit moment de zoveelste bezuiniging door het Kabinet doorgevoerd. Creativiteit en innovatie voeren steeds meer de boventoon.

Doorbreken van de waithood
Een ander  belangrijk thema op het festival en van The Spindle is Waithood. Deze term, bedacht door hoogleraar en oud- Prins Claus stoel leerhouder Alcinda Honwana, staat voor de tijd tussen adolescentie en volwassenheid van veel Afrikaanse jongeren. Deze tijd kenmerkt zich door een grote ambitie, maar tegelijkertijd een gebrek aan kansen en mogelijkheden (jongeren staan dus in de wachtstand). Waithood is dan ook een belangrijke oorzaak van de immigratie van veel Afrikaanse jongeren naar Europa. Waar we steeds meer zien dat westerse overheden de nadruk leggen op symptoombestrijding werken tal van ontwikkelingsorganisaties aan de wortel van het probleem. The Spindle streeft ernaar om partijen hierin te verbinden om zo een nog grotere impact te hebben. Het festival vormt een belangrijke plek waarop organisaties hierover van gedachten gaan wisselen. 

 

The Spindle Challenge
Naast de thema’s Civic Space en Waithood, zet The Spindle in op: Leave no one behind (bereiken van de gemarginaliseerden), Nieuwe manieren van samenwerken en het Gebruik van big data. De afgelopen maanden is een challenge uitgeschreven aan organisaties, start-ups, bedrijven en individuen om hun innovatie op een van deze thema’s in te dienen. Hieraan hebben in totaal 39 partijen gehoor gegeven. Het festival vormt het podium waarop de verschillende partijen hun pitch mogen geven en waar de winnaars voor de beste innovatie en de winnaar voor het beste idee worden uitgeroepen. 
Het festival wordt medemogelijk gemaakt door Plan Nederland, NEMO Science Museum, Stinson Design en Strobe Pictures. Kijk voor meer informatie over het festival op: www.partos.nl/innovatie.

 

NOOT VOOR DE REDACTIE
Voor meer informatie over het festival en voor aanmelding, neem contact op met Aase Kretzschmar, Communicatie & Voorlichting Partos, via: 020 – 320 9901 of 06 – 414 83 871