Column Bart Romijn | Waakzaamheid en kansen bij disruptie

Nieuws

“Organiseer je eigen disruptie” is een steeds vaker gehoord advies in het organisatie- en bedrijfswezen. Je hoort het aan en hebt zo je eigen gedachten. Gemakkelijk praten, maar ik heb wel een organisatie overeind te houden, met medewerkers, allerlei langlopende verplichtingen, opgebouwde kennis die ik niet zomaar overboord wil gooien en partners die op ons vertrouwen. Of je vermoedt cynische drijfveren: het advies komt van mensen die niet geloven in ontwikkelingswerking. En waarom zou je jezelf ondermijnen? Het geleidelijk aan teruglopende aantal donateurs en subsidies heb je weten op te vangen met nieuwe inkomstenbronnen en sanering, die naast pijn voor een groep mensen ook weer nieuwe energie heeft gebracht. De organisatie draait op volle kracht.


En toch, toch sluimert er iets…. Ook ontwikkelingsorganisaties kunnen opeens buitenspel gezet worden. Radicale terugval in subsidie. Partners die je niet meer nodig hebben, of genoeg hebben van de voorwaarden die je aan de samenwerking stelt. Nieuwe mechanismen die geen intermediaire organisatie nodig hebben om bij de doelgroepen te komen, zoals direct cash transfers. Wat te denken van Facebook met wereldwijd miljarden, en in Nederland 10 miljoen gebruikers. Stap voor stap begint Facebook zich in de etalage te zetten als Goed Doel dat jaarlijks honderden miljoenen aan donaties faciliteert. Een waarlijke en gevaarlijke disruptor, want tegelijkertijd worden de verzamelde gebruikersdata zeker niet altijd voor goede doelen gebruikt.

 

Disrupties beperken zich niet tot financiering. Ze verschijnen overal, in het hele brede veld van humanitaire hulp en dienstenverlening, tot aan onderzoek en campagnes. Denk bij dit laatste ook aan de krachtige trend van zelforganisatie onder jongeren zoals in het klimaatdebat. Dit soort ontwikkelingen bieden ook kansen. Waakzaamheid is geboden, zowel voor de gevaren als de kansen van disruptie. Je eigen disruptie organiseren doe je niet. Wel kan het selectief aanhaken bij potentieel disruptieve initiatieven je veel leren en – wie weet - een nieuw organisatieperspectief opleveren.

 

Zowel bij het scannen van nieuwe ontwikkelingen als bij inzet op innovaties levert samenwerking met anderen veel voordelen op: zoals een breder ‘antennesysteem’ en meer kritisch-creatieve massa bij innovatietrajecten. Met The Spindle biedt Partos hiervoor een platform. Gezamenlijke verkenningen, werkgroepen en innovatielabs hebben inmiddels tal van nieuwe ideeën, benaderingen en methoden opgeleverd; zie ook de digitale publicaties. Het Partos Innovation Festival op 11 oktober biedt een unieke gelegenheid om je een dag in innovaties en disruptief denken onder te dompelen. Inclusie is het centrale thema. Exclusie en inclusie staan centraal in het werk van veel ontwikkelingsorganisaties. Tal van gerelateerde initiatieven komen aan bod tijdens de presentaties en co-creatieve sessies, inclusief diverse prijsuitreikingen, zoals de NOW us! Awards. NOthing about us Without Us, ter ondersteuning van gemarginaliseerde groepen die met nieuwe ideeën het heft voor hun ontwikkeling in eigen hand nemen. Laat je op deze dag verrassen. Het helpt je zeker om in je werk beter met verrassingen om te gaan!