Zoektocht naar efficiënt treasury management bij ‘exotische’ valuta

Nieuws

Partos-leden wisselen gezien hun werkveld geregeld van en naar ‘exotische’ valuta. Deze zijn vaker aan wisselingen onderhevig dan harde valuta als de dollar en de euro. Daarmee zijn deze sterk veranderlijke valuta ook moeilijker te verwerken in de administratie. Treasury management is dan ook echt een issue in een situatie waarin soms met wel twintig verschillende valuta wordt gewerkt.


Daarom organiseerde Partos op dinsdag 11 april jl. een seminar over FX en Buitenlands betalingsverkeer. FX is vaktaal voor ‘Foreign Exchange’, het wisselen van en naar vreemde valuta. De dag was georganiseerd in nauwe samenwerking met INTL FCSTone, die de dag mogelijk maakte. De INTL FCSTone Groep biedt wereldwijde expertise in de handel en clearing in het volledige spectrum van vreemde valuta-instrumenten. Zij leveren aan een groot aantal Partos-leden hun diensten. Zo’n veertig financiële medewerkers van Partos-leden kwamen naar Amsterdam voor het seminar.

 

Centraal- of decentraal treasury management systeem?
Collega’s van de NGOs CBM Duitsland (Christoffel - Blind Mission International) en Woord en Daad deelden hun deskundigheid op het thema, aangevuld door experts in het internationale betalingsverkeer. Om de Partos-leden zoveel mogelijk van elkaar te laten leren waren er naast de plenaire sessie een zestal workshops. De voor- en nadelen van zowel centraal- als decentraal treasury management kwamen daarbij aan bod, net als risicobeperking en een efficiënte wisselprocedure. Maar ook: ‘Aan welke eisen moet een treasury managementsysteem voldoen?’ en ‘Hoe kies je een passend systeem?’

Treasury management is echt een issue in een situatie waarin soms met wel twintig verschillende valuta wordt gewerkt.

Betalingen naar high risk countries zijn tevens een item voor de Partos-leden. Te vaak wordt men geconfronteerd met belemmeringen en zeer traag verlopende transacties. ABN Amro behandelde dit thema, waarbij de bank toelichting gaf op de eisen die gesteld worden aan internationale betalingen. Vooral sancties en boetes bleken hierbij de te omzeilen klippen.

 

De dag werd besloten door Jolanda van der Veen, Financial Administrator van Hivos. Zij gaf een aantal impressies en leermomenten van deze dag. “Ik was de enige deelnemer vanuit Hivos vandaag, terwijl dit leerzaam was voor een groot aantal van mijn collega’s”, aldus Van der Veen.

 

Meer informatie
Voor meer informatie en voor het opvragen van een aantal van de presentaties kun je terecht bij Ad Rombouts, via ar@remove-this.partos.nl.