Zijn we effectiever in strategische partnerschappen?

Nieuws

"Wanneer strategische partners hun krachten en hun inzet op lobby en advocacy bundelen, dan zal hun effectiviteit worden vergroot". Dat is één van de belangrijkste aannames die ten grondslag liggen aan het programma Samenspraak en Tegenspraak. Maar klopt deze aanname?


Zijn we in partnerschappen meer effectief? Zo ja, wat zijn dan belangrijke factoren van een succesvol partnerschap? Deze vragen stonden centraal tijdens de vijfde leerbijeenkomst voor Strategische Partnerschappen, die georganiseerd werd door Partos en een initiatiefgroep namens leden. Tijdens de bijeenkomst met zo'n 25 deelnemers namens organisaties in de strategische partnerschappen en vertegenwoordigers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken kwamen we tot een overzicht met de belangrijkste uitdagingen, succesfactoren en aanbevelingen voor de toekomst.

 

Een belangrijke uitdaging is de tijd en de capaciteit die het kost om effectieve strategische partnerschappen op te bouwen en te organiseren op basis van gelijke relaties en vertrouwen. Een andere uitdaging is het gegeven dat wanneer het zuiden in the lead is, dit niet direct betekent dat alle relevante zuidelijke partners aan boord zijn en genoeg gehoord zijn. Hoe zorg je voor een effectieve en inclusieve ketensamenwerking?

 

Een succesfactor die benoemd werd tijdens de bijeenkomst is de vroege betrokkenheid van alle partners bij de ontwikkeling van de Theory of Change en het programma. Voor effectieve en gelijkwaardige partnerschappen is het verder van belang alert te zijn op machtsdynamiek. Open relaties met alle betrokken partners, inclusief die met het ministerie zijn daarin cruciaal.

 

Belangrijke aanbevelingen zijn:

  • Bouw waar mogelijk voort op reeds bestaande relaties (zowel hier als in de landen) die voor beide partijen rendement op leveren.
  • Probeer maximale flexibiliteit in het programma in te bouwen om zo mee te kunnen bewegen met veranderingen binnen de strategische partnerschappen.
  • Reflecteer samen met de partners regelmatig op de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de samenwerking.

 

Hier vindt je de presentatie en het volledige, Engelstalige verslag van de bijeenkomst over de effectiviteit van de strategische partnerschappen.