Volop aandacht voor ‘civic space’: drie rapporten op een rij

Nieuws

Op 26 juni lanceert Partos het trendrapport 'Activists, Artivists and Beyond - Inspiring Initiatives of Civic Power’ tijdens het New Waves of Civic Power evenement in Dudok, Den Haag. Het trendrapport vol inspirerende voorbeelden van civic power is een mooie aanvulling op nog drie civic space-gerelateerde rapporten van het afgelopen kwartaal. Graag zet Partos de belangrijkste punten uit de drie recente publicaties voor je op een rij. Op welke manier verdedigen, re-claimen en vergroten organisaties en activisten hun civic space*?


Global Civic Activism in Flux (Carnegie Endowment, 17-03-2017) Samenvatting / Rapport
Op 17 maart jl. publiceerde de Carnegie Endowment for International Peace het rapport ‘Global Civic Activism in Flux’. Hierin staan acht case studies centraal die illustratief zijn voor de manier waarop wereldwijde burgerinitiatieven zich ontwikkelen en uiten. Het rapport definieert een aantal overkoepelende thema’s met betrekking tot het versterken en ondersteunen van het maatschappelijk middenveld. De acht landen die centraal staan in het rapport zijn Brazilië, Egypte, India, Kenia, Thailand, Tunesië, Turkije en Oekraïne.

Op welke manier verdedigen, re-claimen en vergroten organisaties en activisten hun civic space?

Human Rights Defenders Under Threat (Amnesty International, 16-05-2017) Rapport
Vorige maand kwam het rapport ‘Human Rights Defenders Under Threat’ van Amnesty International uit, als onderdeel van de wereldwijde Brave-campagne. Deze campagne richt zich op het tegengegaan van de maatregelen die overheden nemen om de ruimte waarin het maatschappelijk middenveld actief is te verkleinen en mensenrechtenverdedigers de mond te snoeren. Het rapport geeft een overzicht van de gevaren die mensenrechtenverdedigers ervaren in de dagelijkse praktijk. Daarnaast wordt er een directe oproep gedaan aan nationale overheden, bedrijven en mensenrechtenorganisaties om het werk van mensenrechtenverdedigers te erkennen en hun vrijheid en veiligheid te waarborgen.

 

State of Civil Society Report 2017 (CIVICUS, 06-06-2017) Samenvatting / Rapport
Het meest recente rapport over civic space publiceerde wereldwijde koepelorganisatie CIVICUS en betreft het jaarlijkse ‘State of Civil Society Report’. Het rapport beschrijft de ontwikkelingen van het afgelopen jaar en licht één specifiek thema uit. In deze editie ligt de focus op de ruimte voor het maatschappelijk middenveld en de invloed van het rechtspopulisme hierop. Het rapport gaat ook in op hoe het maatschappelijk middenveld kan opereren in een dergelijk speelveld dat gekenmerkt wordt door rechts-populistische tendensen. Het thematische gedeelte richt zich op de rol van de particuliere sector. Er is bezorgdheid over de praktijken van deze sector, die meer en meer leiden tot mensenrechtenschendingen en het aantasten van fundamentele vrijheden.

 

* Wat is civic space?
Wereldwijd krimpt de ruimte voor burgers en maatschappelijke organisaties. Deze trend doet zich voor in landen waar bijvoorbeeld Nederlandse ontwikkelingsorganisaties met lokale partners samenwerken, maar juist ook steeds meer in rijke, Westerse landen. Dit is een zorgwekkende trend, die de essentiële rol van burgeractivisten en het maatschappelijk middenveld bedreigt. Daarom is het belangrijk de zogenaamde ‘civic space’ – de ruimte voor burgers om zich vrijuit en zonder barrières te organiseren, te kunnen communiceren en participeren – te bewaken en uit te breiden waar mogelijk.