Verslag Lobbynetwerkbijeenkomst: start met de actielijnen voor een gezamenlijke lobbystrategie

Nieuws

Op dinsdagochtend 11 februari vond in Utrecht de eerste lobbynetwerkbijeenkomst van 2020 plaats. In aanloop van de Tweede Kamer verkiezingen, die uiterlijk in maart 2021 plaatsvinden, werken we samen richting politieke partijen om ontwikkelingssamenwerking op de agenda te krijgen en houden.


De ochtend begon met een prikkelende talk van schrijver en denker Kiza Magendane. In een eerdere column ging Kiza in op het huidige karakter van ontwikkelingssamenwerking die hij als een koloniaal relikwie typeerde. Nu betoogt hij opnieuw dat we meer vanuit kansen moeten kijken naar ontwikkelingssamenwerking en uit onze bubbel moeten treden. ‘’Bevrijd je van de 0,7 procent obsessie”, aldus Magendane. Want door deze obsessie is de sector volgens hem te vergelijken met een ontevreden kind dat zijn of haar zin niet krijgt.

 

Magendane weet met zijn provocerende betoog de aandacht van de zaal goed vast te houden. Het blijft niet alleen bij kritiek, hij draagt ook alternatieven aan. De sector moet investeren in alternatieve bronnen van inkomsten en relaties aangaan met andere netwerken (zoals bijvoorbeeld diaspora organisaties), gebruik maken van de nieuwe beschikbare technologieën en zich richten op een gezamenlijk doel. Het is zaak om een agenda te ontwikkelen die mensen verbind op een gezamenlijk doel en die voorbij oude relaties en patronen gaat.  

 

In het gesprek met de zaal dat hierop volgde werd duidelijk dat een deel van de aanwezigen de kritiek van Magendane herkenden, dat een te grote focus van de sector op geld of de 0,7% niet wenselijk is. Zo werd er gesteld dat er een nieuw narratief voor ontwikkelingssamenwerking ontwikkeld moet worden die aantrekkelijk is voor zowel media, politiek als een bredere doelgroep. Anderen gaven aan dat het kind ook niet met het badwater weggegooid moet worden. Zolang er geen goed alternatief voor de 0,7% is, zullen we het ermee moeten doen.

 

De talk was een goede aanzet om verder te praten over de Partos lobbyboodschap, aanpak en strategie richting de verkiezingen die uiterlijk in maart 2021 plaatsvinden. Het input-document voor de verkiezingsprogramma’s werd gepresenteerd door Roman Baatenburg. De boodschap is dat: Ontwikkelingssamenwerking urgenter en belangrijker dan ooit is om een inclusieve en duurzame wereld voor iedereen mogelijk te maken. Cruciaal als we oorzaken van conflicten en gedwongen migratie willen aanpakken en man-made crises (waaronder klimaatverandering, uitputting van natuurlijke hulpbronnen, e.d.) willen voorkomen en herstel na rampen bevorderen. Cruciaal als we ongelijkheid en uitsluiting willen tegengaan en democratie en sociale veerkracht versterken. Én van wezenlijk belang ook als we daadwerkelijk voortgang willen boeken richting een eerlijke, circulaire en duurzame economie, waar juist ook in ontwikkelingslanden een grote urgentie heerst (denk aan het groeiend aantal jongeren zonder werk) en grote kansen liggen. De drie lobbythema's staan in de aanbevelingen opnieuw centraal: beleidscoherentie (SDGs), ODA-budget, en civic space. Er wordt momenteel nog gesleuteld aan het document door de lobbygroep. Ook zal de communicatie actielijn in maart aan de slag gaan met het bouwen aan een nieuw narratief voor ontwikkelingssamenwerking waarbij het input document als een belangrijke onderligger dient.

 

Vervolgens werd de Partos-aanpak met actielijnen per partij toegelicht door Koos de Bruijn. Er worden verschillende actielijnen gevormd door de lobbyisten. Elke actielijn werkt vervolgens aan een specifieke strategie die voor de betreffende politieke partij wordt vastgesteld. En iedere actielijn bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende Partos-leden. Tijdens de bijeenkomst werd een start gemaakt met het identificeren van belangrijke moment, key stakeholders en de strategische aanpak. Als we echt invloed willen hebben, zullen we samen op moeten trekken. Daarom roepen we alle leden op om mee te doen om zo meer politieke stootkracht te vormen. Meld je daarom aan bij noortje@remove-this.partos.nl voor een van de volgende actielijnen:

 

 • Actielijn VVD

 • Actielijn CDA

 • Actielijn D66

 • Actielijn CU

 • Actielijn GL

 • Actielijn SP

 • Actielijn PvdA

 • Actielijn 50Plus

 • Actielijn PvdD

 • Actielijn SGP

 • Actielijn FvD

 • Actielijn Communicatie