Verkiezingsstrategie in de steigers

Nieuws

In maart 2017 zijn de volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer, waarna een nieuw kabinet geformeerd wordt. De grote vraag is of en hoe ‘ontwikkelingssamenwerking’ in de campagne en in de kabinetsformatie op de agenda staat.


De voorbije verkiezingscampagnes en kabinetsformaties pakten niet gunstig uit voor hen die ontwikkelingssamenwerking een warm hart toedragen. Er is meermaals stevig bezuinigd op het budget. Als we willen dat deze trend gekeerd wordt, dan is er gezamenlijk werk aan de winkel.

 

Daarom heeft Partos, in samenwerking met reeds een groot aantal leden een gezamenlijke verkiezingsstrategie in de steigers gezet. Doel is dat er door een gezamenlijke aanpak voor gezorgd wordt dat ontwikkelingssamenwerking positief aan de orde komt tijdens de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 (en vervolgens de kabinetsonderhandelingen). Met als uiteindelijk resultaat: een regeerakkoord dat een concrete tekst bevat over meer geld voor ontwikkelingssamenwerking.

 

Manifest en verkiezingsstrategie
De basis van wat Partos namens haar leden wenst is uitgewerkt in het manifest Nederland, toon ambitie; ontwikkelingssamenwerking werkt voor iedereen. Samengevat:

  • Zorg voor een opgeschoond ontwikkelingsbudget. Kosten voor klimaatfinanciering en de opvang van vluchtelingen moeten bovenop de 0,7 procentnorm komen.
  • Erken en waardeer het belang van maatschappelijke organisaties in ontwikkelingssamenwerking.
  • Zet meer dan ooit in op samenwerking en coördinatie met andere beleidsterreinen.

 

Wil je meedenken over de verkiezingsstrategie samen met andere Partos-leden? Meld je dan bij Koos de Bruijn (Advocacy Manager) via koos@remove-this.partos.nl.