Verkiezingsprogramma's politieke partijen aangescherpt

Nieuws

Er is een grote meerderheid van politieke partijen positief over ontwikkelingssamenwerking. Afgelopen weekend scherpten onder andere CDA en PvdA hun verkiezingsprogramma aan. Vrijdag begon GroenLinks met een partijbijeenkomst en de rest van het weekeinde volgden de partijcongressen van de PvdA, SGP, SP en het CDA. Deze congressen waren de laatste mogelijkheid tot het amenderen van de verkiezingsprogramma’s en de kieslijsten.


Dit betekent dat, nu alle definitieve partijprogramma’s bekend zijn, er een balans opgemaakt kan worden. Het positieve beeld dat Partos al eerder schetste, wordt hiermee versterkt. Terwijl de afgelopen kabinetten hard bezuinigd hebben op ontwikkelingssamenwerking, is er op basis van de huidige samenstelling van de Tweede Kamer een solide meerderheid die verbondenheid, inclusie en het investeren in perspectief verkiest boven kortetermijndenken. Ook de huidige peilingen laten een meerderheid voor partijen zien die pro ontwikkelingssamenwerking zijn.

Er is een grote meerderheid van politieke partijen positief over ontwikkelingssamenwerking.

 

Partijen willen weer meer investeren in ontwikkelingssamenwerking
Zo wil het CDA weer meer investeren in ontwikkelingssamenwerking en andere partijen zoals D66, GroenLinks, ChristenUnie, PvdD en PvdA bepleiten zelfs voor een onvervuild ontwikkelingsbudget van minstens 0,7% van het BNI. De ChristenUnie wil hiervan een derde besteden via maatschappelijke organisaties.

 

 

Grotere rol voor beleidscoherentie
Naast het terugdraaien van de harde bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking, begint beleidscoherentie ook een steeds belangrijkere rol te spelen. Zo stellen de PvdA en SGP een ‘eerlijkste wet’ voor, die voorschrijft dat alle nieuwe wetgeving getoetst wordt in haar effecten voor ontwikkelingslanden. GroenLinks en PvdD leggen een sterke nadruk op het aanpakken van klimaatverandering, eerlijke handel en eerlijke belastingen. Hiermee lijken de PVV en VVD een duidelijke minderheid te vormen voor het kortzichtige eigenbelang.

 

Er is daarmee potentieel voor een politiek blok dat positief staat ten opzichte van ontwikkelingssamenwerking. De uitdaging nu is ervoor te zorgen dat partijen voet bij stuk houden in een ongetwijfeld moeilijke formatie. Partos werkt daar samen met haar leden aan in een verkiezingsstrategie.

 

Vragen omtrent dit onderwerp? Mail naar Koos de Bruijn, Advocacymanager, via koos@remove-this.partos.nl of naar Ingrid Coenen, politiek analist, via ingrid@remove-this.partos.nl