Veranderende verhoudingen met lokale maatschappelijke organisaties

Nieuws

De manier waarop noordelijke maatschappelijk organisaties samenwerken met hun zuidelijke partners moet veranderen. Tot die conclusie kwamen de deelnemers afgelopen donderdag van het webinar ‘The changing roles of civil society groups and their partners’, waar 195 geïnteresseerden zich voor hadden gemeld.


Het webinar was georganiseerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, in samenwerking met Partos, en borduurde voort op de bevindingen uit de IOB Beleidsdoorlichting Maatschappelijk Middenveld. Hierin staat dat Nederlandse ontwikkelingsorganisaties aantoonbaar hebben bijgedragen aan armoedebestrijding, maar niet aantoonbaar aan de versterking van het maatschappelijk middenveld, of aan organisaties die effectiever bijdroegen aan sociale verandering.

Hoe komen we gezamenlijk tot een ontwerp van nieuwe, toekomstbestendige samenwerkingsvormen?

Specifiek ging het webinar daarom over de veranderende samenwerking van Nederlandse ontwikkelingsorganisaties met lokale organisaties - in de versterking van het lokale maatschappelijke middenveld. Deze samenwerking is toe aan verandering omdat urgente uitdagingen een mondiaal karakter hebben en de ruimte voor maatschappelijke organisaties steeds meer onder druk staat. Op dit moment staat de samenwerking tussen noordelijke organisaties en lokale organisaties meer in het teken van projecttransacties dan van sociale verandering. Hoe komen we gezamenlijk tot een ontwerp van nieuwe, toekomstbestendige samenwerkingsvormen? Vormen die daadwerkelijk leiden tot versterking van het maatschappelijk middenveld en sociale verandering? Vier sprekers namens zuidelijke organisaties spraken over onder meer het doorbreken van financiële afhankelijkheid, dappere donoren, daadwerkelijke partnerschappen met gelijkwaardige relaties en lokaal eigenaarschap.

 

Een aantal suggesties
Na afloop reflecteerden vertegenwoordigers van Nederlandse organisaties en het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken op de besproken thema’s. Enkele van de belangrijkste opmerkingen uit het webinar:

  • Donoren zouden bij alle projecten minstens tien procent overhead moeten toestaan, naast directe financiering voor zuidelijke organisaties - zonder restricties.
  • Er moeten zuidelijke fondsen worden ingericht met de steun van noordelijke donoren; noordelijke organisaties moeten niet langer concurreren met lokale organisaties om de beschikbare lokale fondsen.
  • Programma’s voor capaciteitsontwikkeling moeten zich primair richten op de capaciteiten van zuidelijke organisaties op het gebied van fondsenwerving, communicatie en lobby & advocacy.
  • Samenwerking moet gebaseerd zijn op solidariteit. Lokale organisaties moeten actiever kunnen participeren in het  opstellen van de agenda voor de mondiale lobby & advocacy.
  • Momenteel is de internationale ontwikkelingsagenda donor driven, waarbij lokale organisaties gezien worden als partners voor de implementatie van een project of een programma, en niet om gezamenlijk de agenda van het maatschappelijke middenveld op te stellen.

Partos heeft een inhoudelijk verslag gemaakt van het webinar, deze kun je opvragen via info@remove-this.partos.nl.

 

Nieuwe vormen van samenwerking ook aan bod tijdens International Civil Society Week
Van 4 tot 8 december organiseert wereldwijde koepelorganisatie CIVICUS de International Civil Society Week in Suva op de Fiji eilanden. Als onderdeel van die bijeenkomst organiseert Partos met medewerking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, CIVICUS en Africans Rising een workshop over effectieve en gelijkwaardige samenwerkingsvormen. Wat zijn de belemmeringen die voortkomen uit het bestaande financieringsinstrumentarium? Hoe daarmee om te gaan en welke voorbeelden van vernieuwing zijn er? Namens Partos gaat Anne-Marie Heemskerk naar de International Civil Society Week. Zij gaat verslag doen van de workshop en van andere onderdelen van het programma aldaar. Uiteraard zijn deze dan te vinden op de Partos website.

 

‘Nieuwe vormen van samenwerking’ is een van de belangrijkste thema’s voor The Spindle, het innovatieplatform van Partos. In 2018 organiseert Partos  / The Spindle dan ook meer activiteiten in dit kader. Houdt de websites in de gaten!