Update acties integriteit: rondetafelgesprek met Tweede Kamer

Nieuws

Aanstaande maandag is Partos uitgenodigd in de Tweede Kamer voor een rondetafelgesprek. In aanloop hier naartoe geeft Partos graag een update aan haar leden over de ontwikkelingen en gebeurtenissen van de afgelopen tijd. Partos werkt intensief samen met organisaties en koepels als Dutch Relief Alliance, Samenwerkende Hulporganisaties, Goede Doelen Nederland en CBF, maar stemt ook af met de eigen leden en (niet aangesloten) organisaties als Artsen Zonder Grenzen. Samen werkt de branche hard om integriteit nog beter te borgen in haar werk.


[update: lees hier het verslag van het rondetafelgesprek]

 

Partos-directeur Bart Romijn neemt maandag 26 maart in de Tweede Kamer deel aan een rondetafelgesprek ‘inzake misstanden in de noodhulpsector’. Het programma van het rondetafelgesprek is als volgt:

 

13.00-15.00 uur – NGOs

 • Oxfam Novib – Farah Karimi (directeur)

 • Save the Children – Pim Kraan (directeur)

 • Rode Kruis – Gijs de Vries (directeur)

 • Artsen zonder Grenzen – Katrien Coppens (adjunct-directeur)

 • Plan Nederland – Monique van ’t Hek (directeur)

 • Cordaid – Kees Zevenbergen (directeur)

15.30-16.30 uur – Toezichthouders & Koepelorganisaties

 • Partos – Bart Romijn (directeur)

 • Dutch Relief Alliance – Nok van de Langenberg (voorzitter)

 • Centraal Bureau Fondsenwerving – Roline de Wilde (directeur)

 • Raad van Toezicht Oxfam Novib – Hanzo van Beusekom (voorzitter)

16.45-17.30 uur – Deskundigen

 • Prof. Dr. Ir. Thea Hilhorst

 

Het gesprek is openbaar en ook te volgen via internet. De genodigden waren in de gelegenheid hun inbreng op papier te zetten. Deze inbrengen en de livestream zijn hier te vinden. Ook Partos stuurde een position paper op naar de Tweede Kamer.


Workshop over integriteit

Op 28 februari jl. organiseerde Partos een workshop over integriteit, waaraan 35 vertegenwoordigers van Partos-leden meededen, waaronder veel HRM'ers. Frans Geraedts, expert van Governance & Integrity, gaf een interessante inleiding voor een zeer betrokken en geïnteresseerd publiek.

 

Organisaties zijn voortdurend bezig met integriteitsvraagstukken. Want hoe goed je ook bent georganiseerd, organisaties waar nooit iets gebeurt bestaan niet. Altijd en overal vinden er schendingen van afspraken en normen plaats. Waar de branche eerder vooral met financiële aspecten bezig was, zoals fraude en transparante verslaglegging, vindt de huidige commotie vooral plaats vanuit #MeToo - vaak een combinatie van seksueel wangedrag en machtsmisbruik. Waarschijnlijk zullen er nu met enige regelmaat issues opkomen die voorheen weinig aandacht kregen, stelt Geraedts: “Wees realistisch over de mogelijkheden dit te voorkomen. Er bestaan geen organisaties waar geen schendingen zijn, want er zullen altijd verleidingen zijn. Wel kun je als organisatie bewust omgaan met je verantwoordelijkheden. Dit betekent het aantal verleidingen verlagen en proberen je mensen te beschermen.”

Er bestaan geen organisaties waar geen schendingen zijn, want er zullen altijd verleidingen zijn

Om je integriteitssysteem te verbeteren moet je stappen blijven maken, zo raadt Governance & Integrity aan. Organisaties kunnen kijken naar de inrichting van een leerproces omtrent integriteit (‘moreel leerproces’), maar ook zorgen voor een ‘preventieve cyclus’ - ofwel het continu opnieuw kijken naar wat je als organisatie doet op dit gebied en of dit nog toereikend is. Daarnaast is een zorgvuldige handhaving uiteraard belangrijk.

 

Partos ziet deze workshop als de aftrap naar een langerlopend ontwikkel-, leer- en intervisietraject op het gebied van integriteit. Dit gebeurt gezamenlijk met de leden en waar mogelijk ook in samenwerking met initiatieven van andere organisaties. Bart Romijn: “Waar voorheen veel aandacht uitging naar financiële aspecten als het gaat om integriteit, en nu naar #MeToo, vormt dit systeem ook een goede basis voor als de branche in de toekomst met nu nog onbekende - of onderbelichte - problematiek geconfronteerd wordt. Daar gaan wij met dit traject op anticiperen.”

 

Binnenkort zal Partos haar leden informeren over de concrete vervolgstappen. Voor het volledige verslag van de bijeenkomst en voor vragen of suggesties voor het integriteitstraject kunnen leden zich wenden tot Ad Rombouts, ar@remove-this.partos.nl.

 

Gezamenlijk statement: 'Hulpsector werkt samen aan voorkomen misstanden'
Nadat Partos directeur Bart Romijn in zijn column al een eerste reactie schreef op de gebeurtenissen, bracht Partos een week later een officieel statement uit in gezamenlijkheid met Dutch Relief Alliance (DRA), Samenwerkende Hulporganisaties (SHO/Giro555) en Goede Doelen Nederland. Samenwerking is van groot belang om tot adequate en breed gedragen oplossingen te komen.

 

 

In gesprek met Minister Kaag
Begin maart gingen zo’n 75 organisaties met Minister Kaag in gesprek. De komende twee maanden moet meer duidelijkheid geven over welke aanvullende maatregelen nodig zijn om eventuele misstanden in de toekomst te voorkomen. Ook Partos, Goede Doelen Nederland, Samenwerkende Hulporganisaties, Dutch Relief Alliance en CBF waren bij het gesprek aanwezig. Secretaris-Generaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Joke Brandt, en Partos-directeur Bart Romijn verzorgden een inleiding en benadrukten daarin de noodzaak van gezamenlijk optrekken. Bart Romijn: "De huidige incidenten zijn ernstig en we kunnen niet stilzitten. Maar laten we ook oppassen voor overreactie en maatregelen die de toch al complexe praktijk van noodhulp nog moeilijker maken. Het moet toepasbaar zijn, bestaande codes en systemen versterken en proportioneel zijn." Lees hier meer over dit gesprek.

Laten we oppassen voor overreactie en maatregelen die de toch al complexe praktijk van noodhulp nog moeilijker maken.

Gezamenlijk actieplan voor de toekomst
De meldingen van de afgelopen weken geven een extra urgentie om aanvullende actie te ondernemen. Samen met andere partijen heeft Partos daarom een actieplan opgesteld, waarbij de branche kijkt naar de systemen (bijv. gedragscodes, protocollen), activiteiten (bijv. leertrajecten) en cultuur (bijv. transparantie, genderverhouding). Denk hierbij aan een inventarisatie van huidige integriteitssystemen, een onderzoek naar bestaande zorgmaatregelen voor gedupeerden van schendingen, gezamenlijke leer- en intervisie trajecten, een internationaal initiatief voor een lokale ombudspersoon per land of crisisgebied, maar ook een onderzoek naar transparante verantwoording in internationale samenwerkingsverbanden en ketens.

 

Het doel van dit actieplan is de verbetering van preventie, signalering en handhaving op het gebied van (seksueel) wangedrag, machtsmisbruik en bredere integriteitskwesties, door humanitaire hulp- en ontwikkelingsorganisaties en goededoelenorganisaties in Nederland en in het algemeen. Zo werken we toe naar een integraal integriteitssysteem dat recht doet aan allen met wie wij als hulp- en ontwikkelingsorganisaties werken, het aantal integriteitsschendingen doet afnemen en de meldingsbereidheid doet toenemen. Daarbij zullen wij ook expliciet ingaan op #MeToo in ons werk. Partos hoopt dat hiermee ook het vertrouwen van burgers, medewerkers en andere betrokken groeit.

 

Samen werkt de branche hard om integriteit nog beter te borgen in haar werk. Partos zal haar leden blijvend op de hoogte houden van de voortgang en betrekken bij de intervisie- en leertrajecten die in het actieplan zijn voorgesteld.