Unilever en World's Best News gaan samen optrekken

Nieuws

Unilever Benelux en World’s Best News gaan samen optrekken. Dat gaan ze doen in het verspreiden van meer kennis over de vooruitgang die wordt geboekt op het terrein van duurzame groei. Dat maakte Conny Braams, General Manager van Unilever Benelux, afgelopen vrijdag bekend tijdens een 'collective action bijeenkomst’ met 150 stakeholders in Rotterdam.


Braams: “Het is geweldig te zien hoe World’s Best News bezig is met het opbouwen van een beweging. Daarmee wil ze mensen bewust maken van de vooruitgang die we boeken op het terrein van duurzame ontwikkeling en de daarbij horende Global Goals.”

“Wij, Unilever, voelen niet alleen de verantwoordelijkheid om met ons eigen Unilever Sustainable Living Plan bij te dragen aan het behalen van deze ontwikkelingsdoelen. We delen ook de gedachte dat het belangrijk is dat mensen zich realiseren wat inmiddels al is bereikt. Dat is een stimulans om zelf bij te dragen aan duurzame ontwikkeling. Daarom steunen we World’s Best News en willen we graag deel uit maken van deze belangrijke beweging. We gaan onze krachten bundelen.”

Ralf Bodelier, leider van World's Best News, reageerde opgetogen:

Unilever is een bedrijf dat voorop loopt op gebied van duurzame ontwikkeling. Het zet zich voluit in op het bereiken van de Global Goals. Het is daarom geweldig dat deze onderneming achter de missie van World's Best News gaat staan. Het is eervol en uitdagend om met Unilever samen te gaan werken.

Bij Unilever werken bijna 170 duizend mensen aan meer dan vierhonderd merken. Sinds de lancering van het Unilever Sustainable Living Plan heeft Unilever ongeveer 482 miljoen mensen geholpen hun gezondheid en hygiëne te verbeteren. Verder biedt Unilever onder meer training aan kleinschalige winkeliers en boeren en heeft het bedrijf haar CO2-uitstoot weten te verlagen.
 
Over de World’s Best News campagne
De World’s Best News campagne is in het leven geroepen om meer aandacht te vragen voor de vooruitgang in met name Ontwikkelingslanden. Uit onderzoek van World’s Best News samen met onderzoeksbureau Motivaction blijkt dat acht op de tien Nederlanders geen idee hebben van grote, structurele en positieve veranderingen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Door samen te werken met bedrijven, NGO's en media wil World’s Best News daar verandering in brengen.