Tweede Kamer debatteert voor het eerst over beleidscoherentie

Nieuws

Op donderdag 19 mei kwamen zo’n 150 mensen uit diverse gremia in NEMO bijeen die allemaal hun steentje willen bijdragen aan de uitvoering van de 17 Sustainable Development Goals (SDGs). Ready for Change* organiseerde die dag een internationale conferentie rondom een publicatie waar zo'n 40 organisaties aan meewerkten. Directeur-Generaal Christiaan Rebergen, die minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking verving wegens ziekte, kreeg uit handen van Partos-directeur Bart Romijn het eerste exemplaar van de ‘Ready for Change?’ publicatie. De bevindingen uit deze publicatie stonden tijdens de conferentie centraal.


 

Hoe nu verder?

‘Ready for Change’ heeft ondertussen niet stil gezeten. Op woensdag 22 juni staat er voor het eerst in de geschiedenis een debat over Beleidscoherentie voor Ontwikkeling op de agenda van de Tweede Kamer. Tijdens dit debat bespreekt de Kamer zowel de eerste jaarlijkse coherentierapportage (toegezegd door minister Ploumen n.a.v. de Partos Coherentiemonitor uit 2015) als de Nederlandse plannen voor de implementatie, monitoring en rapportage van de SDGs besproken worden. Op maandag 20 juni is er ter voorbereiding hierop een Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de uitvoering van de SDGs en de klimaatdoelen, waarbij verschillende auteurs van de Ready for Change publicatie aan het woord komen.

 

Daarnaast plant Ready for Change de publicatie persoonlijk te presenteren aan beleidsmakers uit de Europese Commissie en politici in het Europese Parlement in Brussel. En in Den Haag, niet alleen aan Buitenlandse Zaken, maar aan de verschillende ministeries - bijvoorbeeld van Volksgezondheid (rondom global health) en Veiligheid en Justitie (rondom migratie) - die óók bij moeten dragen aan het behalen van de SDGs. Ook aan Tweede Kamerleden die níet automatisch denken dat ze een rol te spelen hebben in het behalen van de SDGs. Hen wil Ready for Change tevens bewust maken van de verantwoordelijkheid die zij hebben. Projectcoördinator van Ready for Change, Mijke Elbers:

 

Brede maatschappelijke en politieke steun voor de SDGs is essentieel, in Nederland, maar ook in de EU. Daarom blijven we inzetten op een ambitieuze, coherente agenda voor de uitvoering van de SDGs in Nederland en Europa, om beleidsmakers en politici te inspireren zich krachtig in te zetten om dit waar te maken

 

 

*Over Ready for Change

September 2015 was een historisch moment: na jaren onderhandelen ondertekenden de wereldleiders in New York de Sustainable Development Goals (SDGs). 2016 is het jaar van de waarheid: deze ambitieuze ontwikkelingsagenda moet omgezet worden in actie, om de geschetste wereld van 2030 ook werkelijkheid te laten worden.

 

Aan de hand van de publicatie ‘Ready for Change? Global Goals at home and abroad’ doen Partos, Woord en Daad en de Foundation Max van der Stoel (FMS) in samenwerking met ruim veertig Nederlandse ontwikkelingsorganisaties, kennisinstellingen en milieuorganisaties concrete suggesties hoe de Nederlandse inzet in het behalen van de SDGs er volgens hen uit zou moeten zien. De publicatie wil bijdragen aan een concrete, ambitieuze én coherente uitvoering van de SDGs. Gezamenlijk betoogt Ready for Change dat het van groot belang is om het nationaal en internationaal beleid in lijn te brengen met de SDGs, zodat deze ontwikkelingsagenda gunstig is voor zowel Nederland als ontwikkelingslanden.