Tweede kamer bezig met begrotingsbehandelingen BuZa en BuHaOS

Nieuws

Deze en volgende week vindt in de Tweede Kamer de behandeling plaats van de begrotingen voor de ministeries van Buitenlandse Zaken (BuZa) en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BuHaOS). Deze begrotingen zijn opgesteld door het vorige kabinet, maar gaan ook over het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Partos volgt ze uiteraard op de voet.


Bij de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken kwamen al verschillende interessante zaken naar voren. Denk aan de financiering van maatschappelijke organisaties, details rond het beoogde migratiebeleid en extra geld voor ontwikkelingssamenwerking. Eerder formuleerde Partos al een inhoudelijke reactie op het regeerakkoord zelf, maar hoe wordt het budget voor ontwikkelingssamenwerking aangewend? Het debat hierover is dus volop aan de gang in de Tweede Kamer, en meer details hierover lees je morgen in de Partos Politieke Monitor. Op dit moment zijn immers alleen nog maar de Kamerleden aan bod geweest en heeft de minister nog niet gereageerd.

De Politieke Monitor verschijnt iedere donderdag, mocht je deze nog niet ontvangen kun je je hiervoor aanmelden bij Ingrid Coenen (Politiek Analist) via ingrid@remove-this.partos.nl.

Volgende week belooft het debat minstens zo interessant te worden, wanneer minister Kaag het beleid voor ontwikkelingssamenwerking in de Tweede Kamer toelicht en verdedigt.

Focus op migratie
Volgende week belooft het debat minstens zo interessant te worden, wanneer minister Kaag het beleid voor ontwikkelingssamenwerking in de Tweede Kamer toelicht en verdedigt. Partos heeft eerder in een brief aan de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor de focus van het nieuwe kabinet op de oorzaken en gevolgen van migratie. Daarbij moet verder gekeken worden dan symptoombestrijding en geografisch ook verder dan de ring rond Europa. Daarnaast stipt de brief de ruimte voor het maatschappelijk middenveld aan, de SDG-toets (een wettelijke verplichting om nieuw beleid te toetsen op inpasbaarheid in de SDGs) en een uitgebreide reactie op de jaarlijkse coherentierapportage (een toezegging van oud-minister Ploumen) van begin september.

 

Zie hier de volledige Partos-brief en de bijbehorende coherentiebijlage.