Toekomstverkenners van start met identificatie trends

Nieuws

Welke trends en onzekerheden hebben de meeste impact op de toekomst van ontwikkelingssamenwerking? Om deze en andere gerelateerde vragen te beantwoorden zette Partos een team van future explorers op. Afgelopen donderdag begonnen zij in een eerste sessie met het interpreteren van alle verzamelde data.


De wereld om ons heen verandert constant en daarmee ook die van ontwikkelingssamenwerking. Om deze veranderingen te duiden en te interpreteren startte Partos het traject van een toekomstverkenning. Met als doel om alle stakeholders in ontwikkelingssamenwerking veerkrachtig en flexibel te maken voor de toekomst.

 

Samen met Perspectivity organiseert Partos deze toekomstverkenning, die gebaseerd is op ‘transformative scenario planning’. Hierbij worden scenario’s niet alleen gebruikt om de toekomst te begrijpen en ons hierop aan te passen, maar ook om die te veranderen en uit te dagen. Het biedt een manier om onszelf en de relaties met elkaar te veranderen en daarmee het systeem waar we deel van uit maken. Binnen het proces van transformative scenario planning is het van belang om actoren met verschillende achtergronden te betrekken. Daarom heeft Partos een diverse verkenningsgroep opgezet, om over zoveel mogelijk ‘perspectieven’ te beschikken.

 

Afgelopen maand riep Partos iedereen op een online inquiry in te vullen. Zo’n honderd personen hebben dit gedaan. Met deze verzamelde data gaan de toekomstverkenners de komende tijd aan de slag.

 


Trends en onzekerheden
Afgelopen donderdag kwam de verkennersgroep voor het eerst bij elkaar. In deze sessie identificeerden zij de trends en onzekerheden op basis van de data. In kleine groepen vertelde elke ‘toekomstverkenner’ zijn/haar eigen verhaal over de toekomst van ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast koos iedere toekomstverkenner één verhaal uit de verzamelde data. Al deze verhalen zijn overigens terug te lezen of luisteren in een online interactief rapport. Het zijn verhalen over ervaringen die mensen hebben (gehad) en die zij als signaal zien voor de toekomst. De verkennersgroep identificeerde donderdag de hoofdtrends uit deze verhalen. Dit leidde tot een levendige discussie. Wat zijn de meest belangrijke globale trends die ontwikkelingssamenwerking in de toekomst gaan beïnvloeden?

 

De verkennersgroep verkende daarnaast ook de onzekerheden waarmee we geconfronteerd worden. Wat zijn de grootste onzekerheden als het gaat de toekomst van ontwikkelingssamenwerking? Hierna maakte de groep een eerste inschatting van de mogelijke impact van deze onzekerheden. Deze geïdentificeerde trends en onzekerheden zijn van groot belang, omdat deze de basis vormen van de hoofdlijnen voor de toekomstscenario’s.

Wat zijn de meest belangrijke globale trends die ontwikkelingssamenwerking in de toekomst gaan beïnvloeden?

Hoe nu verder?
De verkennersgroep komt op 11 januari 2018 weer samen. In deze tweede sessie bouwt het team voort op de trends en onzekerheden van afgelopen donderdag, en verkennen de deelnemers de hoofdlijnen voor mogelijke scenario’s. Tijdens de derde bijeenkomst op 1 februari 2018 worden de implicaties van de verschillende scenario’s voor (Nederlandse) ontwikkelingssamenwerking uitgewerkt.

 

Wil je op de hoogte blijven van dit project? Volg dan de project pagina van de toekomstverkenning op The Spindle website.