Terugblik begrotingsbespreking

Nieuws

In de eerste week van december vond het vervolg van de begrotingsbespreking Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking plaats. Hier lees je kort de reactie van het Partos-netwerk.


Woensdag 2 december vond het vervolg van de begrotingsbespreking Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking plaats. Partos volgde dit uiteraard op de voet. In de dagen erna consulteerde Partos diverse leden om te kijken wat de algemene stemming was over de begrotingsbespreking.

 

De algehele reactie is dat het debat een zeer hoog tempo had. Daarnaast viel het lage aantal interrupties ook erg op. Alsof ‘het momentum’ al was weggezakt vanwege de uitstel van de begrotingsbespreking. De in totaal 34 ingediende moties zijn dinsdag 8 december in de Tweede Kamer behandeld. 

 

De meest in het oog springende motie was die van CU/D66/PvdD om in kaart te brengen wat nodig is om terug te gaan naar de 0,7%-norm. Ondanks dat de minister deze ontraadde is deze toch door de Tweede Kamer aangenomen. Wat Partos betreft een belangrijke en goede zet.

 

Daarnaast is het erg mooi dat de Kamer een motie van GroenLinks aannam die het belang en de vrijheid van maatschappelijke organisaties markeert. Dit was opvallend, nadat in de eerste termijn van het debat de VVD kritische maatschappelijke organisaties hekelde.

 

Een SGP-motie die opriep om met specifieke middelen te komen om de bezuinigingen voor de langere termijn te voorkomen, kreeg onvoldoende steun. Verder was er een meerderheid van het ingediende amendement van Bouali (D66), Weverling (VVD), Kuik (CDA) en Voordewind (CU) over het beschikbaar stellen van middelen voor opvang en bescherming van vluchtelingen in de regio.