Terugblik Algemene Ledenvergadering

Nieuws

Het is volop voorjaar, dus was het weer tijd voor de eerste Algemene Ledenvergadering van 2021. Deze vond plaats op donderdag 22 april, al dan niet toevallig wereldwijde Earthday. Vanwege de coronacrisis was het alweer de derde keer dat de vergadering online werd gehouden. Meer dan zeventig organisaties hadden zich aangemeld om samen met Partos terug te kijken én vooruit te blikken.


Even bijpraten
Vanwege afwezigheid van voorzitter Hans Bruning was het Rina Molenaar die de ALV deze keer in goede banen leidde. Na haar opening werd Leprazending als nieuw lid verwelkomd. Tegelijkertijd verdween ICCO als lid, omdat het recent is gefuseerd met Cordaid. Voordat het serieuzere werk begon, werden de deelnemers opgedeeld in verschillende breakout-rooms om kort bij te praten.

 

Complimenten en goedkeuring
In een korte presentatie vertelde collega Sarah Hendriks (Communicatie) over het afgelopen jaar. Een jaar om nooit te vergeten, maar ondanks – of juist daardoor? – werd er onderling door leden meer samengewerkt. Ook richting Den Haag maakten we gezamenlijk een vuist, onder meer rondom de NOW-regeling voor ngo’s en het pleidooi om 1% van alle crisismaatregelen in te zetten voor internationale steun. Verder was 2020 het laatste jaar van The Spindle en kijken we terug op een geslaagd Innovatiefestival.

 

Het jaarverslag en de jaarrekening (met ‘een goedkeurende accountantsverklaring zonder verdere opmerkingen’, aldus onze penningmeester) werden door de ALV aangenomen. Verschillende leden complimenteerden Partos om de mooie en relevante dingen die gedaan zijn, ondanks dat het lastig werken is in de huidige coronacrisis.


Communicatie en populisme
Daarna was het woord aan Krizna Gomez, een bekende activiste en juriste op het gebied van mensenrechten. Zij deelde haar inzichten hoe een nieuw en positief narratief het verschil kan maken voor mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking. Krizna is daarbij geïnspireerd door het principe van Hope Based Communications van Thomas Coombes. Het zijn uiteindelijk verhalen die ons binden en die voor veranderingen in onze maatschappij kunnen zorgen, vertelde ze. Vooral met het oog op populistische contexten is het zaak om te blijven kijken naar hoop, oplossingen en ‘argumenten voor’ in plaats van angst, problemen en anti-gevoelens. Een narratief is de basis van iedere goede communicatie. Gebruik emoties en waarden en soms wat minder de rationale. Herhaling is de sleutel tot succes. En voordat je het weet wordt iets wat totaal ondenkbaar is (bijvoorbeeld het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht) uiteindelijk populair en zelfs officieel beleid.

 


Actualiteit – verkiezingen
Inmiddels liggen de Tweede Kamerverkiezingen ruim een maand achter ons en de formatie lijkt nog steeds een glazen bol. Het is ongewis wat er gaat gebeuren en dus ook wat de positie van ontwikkelingssamenwerking wordt, zo vertelde collega Koos de Bruijn (Lobby). Hij nam ons kort mee in wat we als Partos - samen met heel veel individuele leden - hebben gedaan om ervoor te zorgen dat ontwikkelingssamenwerking op de politieke agenda bleef staan. Zowel op gebied van Lobby als Communicatie hebben we ons de afgelopen maanden laten duidelijk horen en zien. Partos blijft druk op Den Haag voeren en roept alle leden op dat ook te doen. Onder meer op de 0,7 % norm. Maak lawaai, want samen hebben we een mooi en goed verhaal. Op 10 mei organiseert Partos een kennismakingsbijeenkomst voor de Kamerleden met Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in hun portefeuille.  

De toekomst
Dit jaar voert Partos weer een Toekomstverkenning uit. Dat doen wij samen met Butterfly Works, Fonkeling en het Resilience Lab van de TU Delft. Van iedere organisatie was een afgevaardigde aanwezig om te reflecteren op de verkenning en vooruit te kijken. Het thema is: navigeren in complexiteit en onzekerheid. Hoe spelen we in op de toekomst zonder deze eigenlijk te kennen? Wat zijn ontwikkelingen en trends in ons werkveld en welke rol gaat Partos daarin spelen?

 

De vervolgstap is op  11 mei als we samen met leden de thema’s en scenario’s gaan identificeren. Deze worden daarna met de genoemde organisaties uitgewerkt in een zogenaamde routekaart. Na de zomer gaan we aan de slag met het testen en uitvoeren ervan. De komende ALV in november hopen we een heel ‘reisdocument’ te kunnen delen, waar we de komende jaren verder op kunnen navigeren.

In breakout-rooms was vervolgens de vraag: wat zijn belangrijke onzekerheden/trends waar je nu al rekening mee kan houden? Een greep uit de antwoorden: legitimiteit en draagvlak ontwikkelingssamenwerking, polarisatie, klimaatverandering, verdeling vaccinaties, afnemende invloed maatschappelijk middenveld en tegenmacht, groei wereldbevolking in fragiele gebieden.

We nodigen iedereen van harte uit om deel te nemen aan de eerste workshop van deze Toekomstverkenning op 11 mei (9.00-12.00 uur, aanmelden via info@remove-this.partos.nl