Terugblik Algemene Ledenvergadering

Nieuws

Tweemaal per jaar organiseert Partos voor haar leden de Algemene Ledenvergadering, waarvan de eerste van 2019 afgelopen donderdag 18 april plaatsvond in het Volkshotel te Amsterdam. Hét moment waarop leden zien en horen waar Partos samen met leden mee bezig is. Naast inspraak, uitwisseling en ontmoeting was er ook ruimte voor de Lenteborrel met een lezing over de 4e industriële revolutie in Afrika.


Zo'n zestig Partos-leden kwamen af op de bijzonder enerverende ALV. Er werd teruggeblikt op het afgelopen jaar en ook vooruit gekeken naar belangrijke thema’s voor het komende jaar. Tijdens de ALV zijn het jaarverslag en de jaarrekening van 2018 goedgekeurd. Ook is het voorstel voor een wijziging in de Partos Gedragscode geaccepteerd door de ALV. Dit betekent een verplichtstelling van de Erkenningsregeling voor een deel van de leden van Partos, om zo bij te dragen aan het versterken van het publieksvertrouwen door het bieden van transparantie en eenduidigheid over de veiligheid van donaties en de kwaliteit van de besteding ervan. Verder is tijdens de voorjaars-ALV het bestuur versterkt met de nieuwe voorzitter Hans Bruning en drie leden Rina Molenaar (Woord en Daad), Ariëtte Brouwer (Simavi) en penningmeester Willem Jan van Wijk (Cordaid).

 

Highlights in 2018

Sarah Hendriks (communicatiespecialist van Partos) presenteerde het jaarverslag. Hierbij gaf zij aandacht aan enkele hoogtepunten van het afgelopen jaar, zoals de toekomstverkenning, de handreiking integriteit, het Partos innovatiefestival en de NOW-Us!-week.

 

Partos heeft samen met een groep leden en externen werk gemaakt in 2018 van de toekomstverkenning. Wat zijn de mogelijke scenario’s voor de sector in de toekomst? Wat zijn de trends, de kansen en de risico’s voor organisaties in de sector? Aan deze vragen is gewerkt. Hier zijn vier scenario’s uitgekomen en één gewenst vijfde scenario: A future we want.

 

Begin vorig jaar kwamen seksuele misstanden in de sector aan het licht. Hierop hebben veel leden en samenwerkingspartners samengewerkt aan het Gezamenlijk Actieplan Integriteit. Een product van dit traject is de handreiking integriteit. Er is natuurlijk ook aandacht gegeven aan het innovatie festival en de NOW-Us!- week. Met 400 bezoekers was het festival een groot succes. Ook de NOW-Us!-week werd als ontzettend inspirerend ervaren.

 

Na de presentatie van het jaarverslag werd er onder de leden nog even nagepraat over hun hoogtepunten om daarna vooruit te kijken naar de toekomst.

 

Workshops over efficiëntie, digitalisering en ‘Trickle up’

Tijdens de ALV werden drie verschillende workshops parallel aan elkaar gegeven over efficiëntie, digitalisering en ‘Trickle up’. Heinz Greijn introduceerde het onderwerp efficiëntie. Er is ondertussen veel gesproken over dit onderwerp, maar hoe pas je het op een positieve manier toe in je organisatie? Een werkgroep, bijgestaan door externe experts hebben belangrijke lessen op een rij gezet. Deze werden tijdens de workshop besproken. Marten Schoonman van Akvo introduceerde het onderwerp digitalisering. Data is zo langzamerhand hét modewoord van de 21ste eeuw geworden. Maar het is nog niet altijd even makkelijk om dit in de praktijk toe te passen. Aan de hand van een datahandboek werd in deze workshop goed uitgewisseld over de do’s en dont’s van werken met data.

 

Als laatste introduceerden Bart Romijn en Frank van Kesteren van The Broker het onderwerp trickle up. We kennen het begrip trickle down. Investeer in de toplaag, zorg voor economische groei en uiteindelijk zullen ook de armere mensen in de bevolking hiervan profiteren. Er zijn veel vragen of dit wel werkt. De synthese die in opdracht van Partos en The Spindle door The Broker is geschreven over een alternatief voor trickle down richting trickle up, kreeg brede waardering en stevige erkenning van de verschillende aanwezige organisaties.

 

Update Strategische partnerschappen door Ronald Siebes

Na de workshops kwam Ronald Siebes van het Ministerie van Buitenlandse zaken vertellen over de toekomst van het programma ‘Samenspraak en tegenspraak’. Hij gaf aan dat er veel aandacht zal zijn voor gendergelijkheid, innovatie en gelijkwaardige relaties en samenwerking tussen partners hier en daar. Binnenkort komt er een brief hierover naar de tweede kamer. Partos zal hierover tegen die tijd ook een reactie klaar maken samen met leden.

 

Lenteborrel met Wim Naudé

Na de ALV was het tijd voor de lenteborrel. Hier konden leden elkaar bijpraten onder genot van een hapje en een drankje. Tijdens de borrel werd er een TEDtalk gegeven voor Wim Naudé over de vierde industriële revolutie in Afrika. Hij gaf daarmee aandacht voor de positieve veranderingen in Afrikaanse landen op het gebied van technologie en entrepeneurschap. We zijn volgens hem vaak negatief over de toekomst van de Afrikaanse industrie, terwijl er zijn meer dan genoeg voorbeelden zijn die laten zien dat er een gezond ecosysteem voor innovatie aan het ontstaan is in Afrika.