Strategische Partnerschappen: Wat kan je verwachten de komende tijd?

Nieuws

Op 20 juni jl. stuurde minister Kaag de langverwachte Kaderbrief versterking Maatschappelijk Middenveld naar de Tweede Kamer. De inhoudelijke reactie van Partos op deze kaderbrief is hier te vinden. Vanwege de weinig beschikbare tijd die nog restte, is het de Tweede Kamer niet gelukt deze kaderbrief nog voor het zomerreces te behandelen. In de éérste week ná het zomerreces op 5 september zal de behandeling wel plaatsvinden. De Kamer heeft het ministerie gevraagd te wachten met de publicatie van het beleidskader (incl. aanvraagstramien) tot na dit Kamerdebat. Wij hebben begrepen dat de aanvraagtermijn verlengd is tot waarschijnlijk eind januari.

 

In aanloop naar dit debat zal Partos een brief aan de verschillende woordvoerders sturen. Daarbij bouwen we voort op onze eerste reactie. Daarnaast zal in deze reactie ingegaan worden op een of meer van de andere onderwerpen die op de agenda van het debat staan. Bijvoorbeeld over de brief van minister Kaag over het European Early Warning Mechanism Shrinking Civic Space.

 

Mocht je interessante invalshoeken en ideeën voor deze brief hebben die de hele sector aangaan, dan houden wij ons van harte aanbevolen. Je kunt ons deze zomer bereiken via Koos de Bruijn (koos@remove-this.partos.nl) en Ingrid Coenen (ingrid@remove-this.partos.nl).