Strategische Partnerschappen richting een nieuw kader in 2019

Nieuws

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is begonnen met de voorbereidingen van de opvolger van Samenspraak en Tegenspraak (waar naast de Strategische Partnerschappen bijvoorbeeld ook VOICE en Leading From the South deel van uitmaken). In september 2019 wordt de publicatie van het nieuwe kader verwacht. Partos brengt samen met leden de inbreng hiervoor in kaart.


In 2015 startte het ministerie van Buitenlandse Zaken met 25 strategische partnerschappen (SP’s) met maatschappelijke organisaties, gericht op het versterken van het maatschappelijk middenveld in ontwikkelingslanden op het gebied van pleiten en beïnvloeden. Deze SP’s lopen tot en met 2020. De processtappen rond de vervolging van de Strategische Partnerschappen zoals Partos die begrepen heeft van het ministerie zijn als volgt:

 • nu tot augustus 2019: consultatiefase
 • augustus / september 2019: publicatie beleidskader
 • december 2019: indiening voorstellen maatschappelijke organisaties
 • april 2020: selectie nieuwe partnerschappen

Inbreng voor het nieuwe beleidskader

Partos heeft tijdens een brainstorm in december 2018 met een aantal leden in kaart gebracht wat behouden en veranderd zou moeten worden bij de opvolger van Samenspraak en Tegenspraak. In de brainstorm kwam onder andere naar voren:

 • Het werken op basis van een Theory of Change is effectief, met bijbehorende flexibiliteit in contract-management.
 • Behoud - en versterk zelfs -  de ruimte voor tegenspraak in de Strategische Partnerschappen.
 • Focus op pleiten en beïnvloeden is een goede niche. Er zijn weinig andere donoren die deze activiteiten financieren.
 • Blijf gericht op capaciteitsopbouw en versterking van het maatschappelijk middenveld in ontwikkelingslanden.
 • Versterk de thematische focus boven een landenfocus

Andere onderwerpen die naar voren kwamen waren o.a. de criteria voor de selectie van nieuwe partnerschappen, het langdurige proces van social change, aandacht voor inclusie en machtsverhoudingen. Vervolgens is dit overzicht van onderwerpen vlak voor kerst aan alle directeuren van Partos-leden verstuurd voor verdere aanvulling en aanscherping. Eind januari deelt Partos het definitieve overzicht met DSO/MO. 

 

De afgelopen week vonden twee bijeenkomsten plaats die ook een belangrijke rol spelen in de voorbereidingen op het nieuwe beleidskader. Het betrof het onderzoekstraject dat door INCLUDE gefaciliteerd wordt, waarin de assumpties van de Theory of Change van Samenspraak en Tegenspraak tegen het licht gehouden worden.

 

Tijdens de bijeenkomsten vielen twee dingen op:

 • Er is veel aandacht voor de verschillende machtsrelaties die bestaan binnen de strategische partnerschappen. Tussen het ministerie en de partners, tussen de partners en cbo's, etc, etc.
 • Verder riepen verschillende onderzoekers het ministerie op om vooral niet teveel te veranderen. Als er al iets veranderd moet worden, dan is het de mindset bij de uitvoering. Veelvuldig werd opgemerkt dat veel strategische partners bijvoorbeeld strikter rapporteren dan het ministerie van hen verlangt. Dit zou passen bij het manageralism dat vele jaren gangbaar was op het ministerie, maar dat nadrukkelijk geen uitgangspunt is bij de samenspraak en tegenspraak.

 

Vanuit Partos willen we onze inbreng vóór de Linking & Learning dagen van begin februari delen met het ministerie. Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op met Koos de Bruijn (koos@partos.nl).