Shared Service | Samen sterk: verzuim voorkomen en verminderen

Nieuws

Partos heeft sinds 2018 een samenwerkingsovereenkomst met Sazas, de verzuimspecialist. Voor wie hen nog niet kent: graag introduceren zij zichzelf en nemen ze je mee in de voordelen die zij bieden aan Partos-leden.


Wij zijn Sazas, uw verzuimspecialist
Hans van Bussel, Algemeen Directeur van Sazas, legt uit: “Als verzuimverzekeraar helpen wij bedrijven het risico van verzuim te beheersen en verzuim te voorkomen en verminderen. Ons doel is om bedrijven en organisaties, zoals de leden van Partos, gezond te houden. Dat doen we door de kosten van verzuim laag te houden met oplossingen en diensten op het gebied van verzekeren, preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie. Voor de verzuimbegeleiding werken we samen met onze partners Stigas en arbodienst Zorg van de Zaak. Samen zorgen we voor een snelle aanpak en nemen we bedrijven veel regelwerk uit handen.”

Onze experts
Sazas heeft experts in het leven geroepen om organisaties verder te helpen in het tegengaan van verzuim. Zij spelen een sleutelrol in het omlaag brengen van verzuim. “Maar meer grip op verzuim vraagt ook om een andere rol van werkgevers en medewerkers”, benadrukt Bjûkje de Heer, verzuimexpert bij Sazas. “Werkgevers en medewerkers moeten ook verantwoordelijkheid nemen en met elkaar in gesprek gaan wanneer nodig, Sazas kan het niet alleen. Samen meer naar de mogelijkheden en minder naar de beperkingen kijken is een mentaliteit die daarbij helpt.”

Leden van Partos: wat zijn voordelen van deze samenwerking met Sazas?

  • Wanneer u als werkgever een verzuimverzekering voor uw bedrijf afsluit bij Sazas, krijgt u eenmalig 5% korting bij een contract van drie jaar.
  • Ook komt u in aanmerking voor de variabele korting (van maximaal 5%) bepaald op basis van het door Sazas ontvangen totale premiebedrag van de Partos-leden en de totale aan de leden verstrekte uitkeringen in een jaar. 
  • Als u een totale loonsom heeft van minder dan € 300.000,- dan is er sprake van een instappremie en hoeft u geen verzuimcijfers op te geven.
  • U mag een driejaarscontract tussentijds opzeggen als bij prolongatie een premieverhoging wordt doorgevoerd van meer dan 15%. Premieverlaging is maximaal 10%. Op deze manier heeft u meer financiële zekerheid.

De ervaring van een bestaande Sazas-klant
“Al sinds de oprichting van ons bedrijf zijn alle verzuimverzekeringen ondergebracht bij Sazas. We hebben gekozen voor het verzuimpakket Compleet, waarbij we onder meer hulp krijgen bij het voorkomen en verminderen van ziekteverzuim. De samenwerking verloopt heel goed. Sazas staat altijd voor ons klaar en we worden goed geholpen bij eventuele vragen. Zo hielp de WIA-expert, Marc Breedveld, ons bijvoorbeeld goed toen we in een langdurig verzuimtraject te maken kregen met de WIA, de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. We kregen meer inzicht in de rechten en plichten die wij als werkgever hebben. Dat was nodig omdat een medewerker vond dat hij kon terugkeren naar zijn eigen functie, terwijl uit arbeidsdeskundig onderzoek bleek dat dit niet meer mogelijk was.”   Bianca Kraaijeveld, Bedrijfsbureau Allgroen bv

Wilt u samen met Sazas uw verzuim verlagen of voorkomen?
Ga dan voor meer informatie naar www.sazas.nl of neem contact met Sazas op via 088 56 79 100.